„Edukacja w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza szansą na lepszą przyszłość.” – Projekt Edukacyjny

Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt “Edukacja w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza szansą na lepszą przyszłość.”
realizowany przez Diecezję Włocławską

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

O Projekcie

Projekt „Edukacja w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza szansą na lepszą przyszłość” został przygotowany dla uczniów Publicznego Gimnazjum i Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza. Pośród całej młodzieży gimnazjalnej i licealnej w okresie od stycznia 2014 r. do lipca 2015 r. w projekcie weźmie udział 420 uczniów. Nasi wychowankowie od połowy marca br. korzystają z pozalekcyjnych zajęć z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych oraz ICT, uczęszczają na zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz dla uczniów o specjalnych potrzebach na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Ponadto realizują ścieżki edukacyjne – ekologiczną, kulturalną, przedsiębiorczości oraz tożsamości regionalnej i wychowania patriotycznego. Korzystają także z usług szkolnych doradców zawodowych. W okresie wakacyjnym 63 licealistów uczestniczyć będzie w zorganizowanych stażach u pracodawców. Poza uczestnictwem w zajęciach uczniowie otrzymają pomoce dydaktyczne a podczas wydłużonego czasu nauki skorzystają z pożywnego posiłku regeneracyjnego.

Zyskają nie tylko uczniowie….

Dzięki otrzymanemu wsparciu Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza wzbogaci się o dodatkowy nowoczesny sprzęt, jak laptopy do pracowni komputerowej, tablety wraz z cyfrowymi podręcznikami i e-bookami, system audiowizualny na scenę do auli szkolnej oraz kamerę. W szkole powstanie Szkolny Ośrodek Karier, który wyposażony zostanie w 12 nowoczesnych laptopów wraz z oprogramowaniem do doradztwa edukacyjnego.

Galeria

Podpisanie umów o dofinansowanie

Zajęcia projektowe – maj 2014

Zajęcia projektowe – czerwiec 2014

12-06-2014_Projekt Edukacyjny – spotkanie autorskie z ks. prof. Tomaszem Kaczmarkiem

Zajęcia projektowe – kwiecień 2015

Zajęcia projektowe – maj 2015

Zajęcia projektowe –

Skip to content