Apel do Społeczności Długosza

Szanowni Państwo:
Rodzice, Nauczyciele i Wychowawcy,
Drodzy Uczniowie,

przed nami rok szkolny w zupełnie nowych warunkach podyktowanych pandemią koronawirusa. Po wielu tygodniach zdalnego nauczania i izolacji wszyscy pragniemy powrotu do normalności. I choć całkiem normalnie nie będzie, to mamy nadzieję, że z pewnymi ograniczeniami, rygorami, zachowując zasady reżimu sanitarnego zdołamy kontynuować naukę w szkole do samego końca roku szkolnego.

Po doświadczeniach drugiego półrocza zakończonego roku szkolnego już wiemy, że najlepsze efekty nauczania i uczenia się daje edukacja stacjonarna, bezpośredni kontakt nauczyciel-uczeń. Dlatego dajmy z siebie wszystko, by utrzymać status szkoły bez koronawirusa.

Potrzebna jest do tego duża dyscyplina i bezwzględna uczciwość całej społeczności szkolnej:

  1. Do szkoły przychodzą uczniowie zdrowi oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie;
  2. Każdy, kto miał kontakt z osobą zakażoną zostaje w domu i postępuje zgodnie z zasadami określonymi przez GIS;
  3. Młodsze dzieci (przedszkole, klasy I SP) odprowadzane i odbierane są przez jednego opiekuna bez objawów chorobowych z zakrytymi ustami i nosem, w rękawiczkach jednorazowych lub po dezynfekcji rąk i z zachowaniem dystansu społecznego;
  4. Rodzice kontaktują się ze szkołą poprzez mobidziennik, e-mail i telefonicznie oraz codziennie sprawdzają wiadomości w mobidzienniku.
  5. Wszyscy pracownicy szkoły i uczniowie ściśle przestrzegają procedur określających zachowanie w szkole podczas pandemii koronawirusa.

Podchodząc do zagrożenia koronawirusem z powagą i poczuciem odpowiedzialności z pomocą Bożą przetrwamy ten rok szkolny w stacjonarnej formie nauczania.

Zachęcam do obejrzenia spotu informacyjnego TVP o bezpiecznym powrocie do szkoły: