Diecezjalne Studium Organistowskie – nabór

 

Nauka w DSO na kierunku ORGANISTA trwa 5 lat, zajęcia odbywają się w wyznaczone soboty od września do czerwca. Nauka w studium obejmuje zajęcia praktyczne z gry na pianinie i organach, śpiewu liturgicznego, prowadzenia chóru, a także teoretyczne, m.in. z dziedziny harmonii, zasad muzyki, prawodawstwa muzyki kościelnej, historii muzyki, liturgiki.

Ze względu na coraz większy brak organistów otwieramy w tym roku nowy kierunek: KANTOR. Obejmuje on 3 semestry z indywidualną nauką śpiewu, zasad muzyki, kształcenia słuchu, liturgiki itd. Nowy kierunek ma być pomocą dla duszpasterzy w przygotowaniu odpowiednich osób do prowadzenia śpiewu podczas liturgii.

Zajęcia prowadzą pedagodzy z wyższym wykształceniem muzycznym, z wieloletnim doświadczeniem i praktyką muzyczną. Zgodnie z zatwierdzonym przez Biskupa Włocławskiego Statutem Organistów Diecezji Włocławskiej dyplom ukończenia DSO jest dokumentem wymaganym dla pełnienia posługi organisty w parafiach naszej diecezji, dlatego nawet osoby posiadające wykształcenie muzyczne (np. Szkoła Muzyczna, studia muzyczne) powinny w DSO uzupełnić wiedzę z zakresu muzyki kościelnej, jej prawodawstwa oraz znajomości liturgii.

Egzamin wstępny odbędzie się 2 września 2023 r. o godz. 10:00 w budynku DSO przy parafii św. Stanisława BM we Włocławku, przy ul. Żeromskiego 19/21.

Podczas egzaminu sprawdzane są predyspozycje muzyczne kandydata, słuch muzyczny, śpiew, gra na instrumencie. W zależności od stopnia zaawansowania kandydata możliwe jest rozpoczęcie nauki od wyższego (nawet piątego) roku. Nauka w DSO jest odpłatna.

Kandydat powinien złożyć następujące dokumenty:

  • opinię księdza proboszcza,
  • zdjęcie do indeksu,
  • świadectwo nauki w Szkole Muzycznej (jeśli posiada).

Zgłoszenia:

  • telefonicznie na numer 665 388 210 lub 607 220 565
  • mailowo: muzyka@diecezja.wloclawek.pl.
Skip to content