Komunikat o zdalnym nauczaniu z dnia 5 czerwca 2020

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych zostało przedłużone do 26 czerwca br. W rozporządzeniu MEN czytamy, że 28 czerwca jest dniem, do którego będzie utrzymane ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Data ta pokrywa się z terminem zakończenia dodatkowego zasiłku opiekuńczego wypłacanego rodzicom. 

W praktyce jednak zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się w piątek, 26 czerwca, a od soboty, 27 czerwca uczniowie rozpoczną wakacje.