Konkurs plastyczny „Mój Anioł Stróż”

dla dzieci oraz ich rodzin z Katolickiego Publicznego Przedszkola ,,Pod Aniołem Stróżem’’ we Włocławku

Regulamin konkursu

1. Warunki uczestnictwa:

Uczestnikiem konkursu może zostać każdy przedszkolak grup: 3 – 6 latków, należący do Publicznego Katolickiego Przedszkola „Pod Aniołem Stróżem” we Włocławku.

2. Cele konkursu:

 • przedstawienie roli Anioła Stróża w życiu dziecka
 • kształtowanie postawy wiary w moc Anioła Stróża
 • ukazywanie wzorców życia chrześcijańskiego
 • inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki i techniki,
 • poszerzanie wiedzy w zakresie różnych technik artystycznych,
 • alternatywna forma twórczego spędzania czasu wolnego wspólnie z bliskimi
 • rozwój zdolności manualnych oraz kreatywnego myślenia

3. Zadanie konkursu:

Prace wykonujemy techniką płaską z możliwością zastosowania techniki mieszanej (np. farby, pastele, bibuła, wycinanki, piórka, makaron itp.). Format pracy A3 .Podstawa do wykonania pracy to materiał taki jak: płótno, blok do akwareli, blok techniczny gruby itd.

4. Termin składania prac:

Prace konkursowe należy składać u wychowawców grup do dnia 02 października 2023 r. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą: imię, nazwisko i grupę przedszkolną.

5. Ocena prac i zasady przyznawania nagród:

 • wyłonienie zwycięzców konkursu jest zadaniem Organizatorów,
 • prace będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:
 • ogólny wyraz artystyczny,
 • estetyka wykonania, oryginalność pomysłu
 • stopień trudności wybranej techniki plastycznej (stosownie do wieku),
 • nawiązanie do tematyki pracy
 • Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe oraz dyplomy dla uczestników,
 • zwycięzcy zostaną ogłoszeni dnia 05 października 2023 r.,
 • decyzje w sprawie przyznawanych miejsc i nagród są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie,
 • prace przekazane na rzecz konkursu przechodzą na własność Przedszkola
 • Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

6. Organizatorzy konkursu: Jolanta Gitner, s. Rut Zawadzka

Skip to content