Konkurs plastyczny – Wspólnie uczcijmy 100 rocznice urodzin św. Jana Pawła II

Drodzy uczniowie, nauczyciele i rodzice.

Serdecznie zapraszamy Was do uczczenia 100 rocznicy urodzin naszego wielkiego Rodaka św. Jana Pawła II, które przypadają 18 maja. Prosimy o wykonanie prac plastycznych (rysunków, plakatów, portretów, obrazów, zdjęć) przedstawiających postać św. Jana Pawła II, bądź sytuację lub wydarzenie związane z Jego Wielkim Pontyfikatem.

Niech nasze wspólne dzieło będzie świadectwem wciąż żywej pamięci o naszym wielkim Rodaku.

Przedsięwzięcie nie jest konkursem. W związku z tym nie będziemy dokonywali selekcji ani podziału na prace lepsze i gorsze. Każda nadesłana praca jest ważna, a wszystkie będą wykorzystane przy tworzeniu wielkiego zdjęcia przedstawiającego Ojca Świętego w formie bannera.

Technika wykonania prac dowolna: farba plakatowa, akwarela, collage, grafika, fotografika, rysunek. Format: A-3 lub A-4.

Prace wysyłamy:

  • drogą mailową na adres: beata.wozniak@zskdlugosz.pl – ze względu na epidemię jest to preferowany sposób
  • lub tradycyjną pocztą na adres:
    Biblioteka Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku
    ul. Łegska 26, 87-800 Włocławek

Termin wysyłania prac: do 8 czerwca 2020

Czekamy…

Beata Woźniak
Bibliotekarz