Legitymacje uczniowskie

E-legitymacja szkolnae-legitymacja

E-legitymacja czyli plastikowa legitymacja szkolna z opcją legitymacji zbliżeniowej to efekt rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. Rozporządzenie to wprowadza opcjonalną możliwość wydania legitymacji szkolnej w formie karty plastikowej tzw. „E-legitymacji” .

Legitymacja taka zawiera takie same dane jak legitymacja papierowa. Dotychczasowe pieczątki zostały zastąpione naklejkami / hologramami.

 

Od września 2019 r. legitymacje w tej formie wydawane są w naszej szkole:

 • nowym uczniom
 • uczniom, którym skończyły się miejsca na pieczątki w papierowych legitymacjach
 • jako duplikat zgubionej/zniszczonej legitymacji

Będą one jednocześnie kartami dostępu umożliwiającymi wejście na teren szkoły uczniom uczącym się w gmachu przy ul. Łęgskiej 26.


M-legitymacja szkolna

Grafika dotycząca mLegitymacji

Od września 2020 r. w naszej szkole pojawi się również M-legitymacja szkolna. To tradycyjna legitymacja szkolna, ale wyświetlana na ekranie telefonu – mobilna wersja legitymacji szkolnej lub E-legitymacji szkolnej. Jest wydawana na życzenie, ale pod warunkiem, że uczeń posiada ważną legitymację papierową lub E-legitymację.

Uruchamia się ją w aplikacji mObywatel, używając kodu QR oraz kodu aktywacyjnego otrzymanego w sekretariacie szkoły.

Podobnie jak w przypadku pozostałych form legitymacji, M-legitymacja szkolna poświadcza uprawnienie do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu kolejowego i autobusowego.


Jak wyrobić E-legitymację / M-legitymację szkolną?

Aby posiadać E-legitymację oraz M-legitymację niezbędne jest dostarczenie do szkoły swojego zdjęcia legitymacyjnego w formie pliku JPG spełniającego poniższe wymagania:

 • zdjęcie przedstawia twarz ucznia na wprost lub z półprofilu, bez nakrycia głowy i okularów przeciwsłonecznych, włosy nie mogą zasłaniać twarzy,
 • jednolite jasne tło,
 • dobra ostrość i naturalne kolory,
 • wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,
 • widać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice,
 • rozmiar min. 354×496 pikseli lub proporcjonalnie większy
 • plik w formacie JPG,
 • plik powinien posiadać nazwę według schematu: nazwisko-imię-klasa-szkoła.jpg, np. kowalski-adam-1a-SP.jpg

Wykonując zdjęcie legitymacyjne w zakładzie fotograficznym najlepiej od razu poprosić fotografa o plik JPG.