Obiady – Łęgska

Osoby zainteresowane wykupieniem posiłku na cały miesiąc wpłacają należność bezpośrednio na konto firmy cateringowej:

PPH BARTUS

nr konta Raiffeisen Polbank: 14 1750 0012 0000 0000 3819 2825

tytuł wpłaty: imię i nazwisko ucznia, klasa, obiad, miesiąc

Informację o wykupieniu obiadów proszę przekazać wychowawcy klasy.

 

Przypominamy, że można wykupić wyłącznie cały obiad tj. I i II danie. Nie przyjmujemy zamówień na pojedyncze posiłki.

Zwroty za posiłki dotyczyć będą nieobecności w całym tygodniu. Nie ma zwrotów za pojedyncze dni. W takich przypadkach można osobiście odebrać obiad ze stołówki.