Stypendia szkolne UM Włocławek

Wnioski o stypendium szkolne należy składać w terminie od 1.09.2020 do 15.09.2020 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Włocławek z dopiskiem “stypendium szkolne” (ze względu na COVID- 19 wypełnione wnioski wraz z kompletem dokumentów należy wrzucać do urny) lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu (ważna data stempla pocztowego) z dopiskiem “stypendium szkolne”.

Wnioski można pobrać w holu Urzędu Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13, w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek lub ze strony internetowej http://www.bip.um.wlocl.pl/pomoc-materialna-dla-uczniow-stypendia-i-zasilki-szkolne/, na której można się zapoznać ze szczegółowymi informacjami.

Skip to content