Wnioski o Stypendium i Nagrodę Dyrektora Szkoły

Informujemy, że na stronie szkoły dostępne są wnioski o przyznanie:
1. Nagrody Dyrektora Szkoły dla uczniów którzy w roku 2019/2020 uzyskali odpowiednio tytuł finalisty lub laureata w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym, Olimpiadzie Przedmiotowej bądź w innym znaczącym konkursie na szczeblu co najmniej wojewódzkim.
Wniosek o Nagrodę należy złożyć do dnia 5 lipca 2020 r. – osobiście w sekretariacie szkoły przy ul. Łęgskiej 26 lub w formie podpisanego scanu na mail: sekretariat@zskdlugosz.pl

Wniosek o przyznanie Nagrody Dyrektora

2. Stypendium Dyrektora Szkoły za wysokie wyniki w nauce i zachowaniu.
Wniosek o Stypendium należy złożyć do dnia 29 czerwca 2020 r.przy ul. Łęgskiej 26 lub ul. Wojska Polskiego 2a bądź w formie podpisanego scanu na mail: sekretariat@zskdlugosz.pl lub sekretariat.sp@zskdlugosz.pl

Wniosek o stypendium za wyniki w nauce