Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

Drodzy Ósmoklasiści!

Zapraszamy Was po odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty do sekretariatu szkoły przy ul. Łęgskiej 26 od jutra tj. 31 lipca 2020 r. w godz. 8.00- 15.00. Odbiór zaświadczenia należy potwierdzić podpisem.

Przy odbiorze zaświadczeń obowiązują dotychczasowe zasady epidemiczne:

  1. Wejście do szkoły w maseczce zakrywającej usta i nos;
  2. Dezynfekcja rąk przy wejściu;
  3. Zachowanie odległości 1,5 m między oczekującymi w kolejce do sekretariatu.