Wyniki rekrutacji do przedszkola

Włocławek, 01.04.2020 r. 

Decyzją Komisji Rekrutacyjnej, w toku przeprowadzonej weryfikacji złożonych dokumentów, zakwalifikowano do rekrutacji wszystkie dzieci, których wnioski zostały złożone do Katolickiego Publicznego Przedszkola „Pod Aniołem Stróżem” we Włocławku.

Przewodniczący komisji
ks. Sebastian Tomczak
wicedyrektor