Wyniki rekrutacji do szkoły podstawowej

Włocławek, 01.04.2020 r. 

Decyzją Komisji Rekrutacyjnej, w toku przeprowadzonej weryfikacji złożonych dokumentów, zakwalifikowano do rekrutacji wszystkich kandydatów, których wnioski zostały złożone do Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza we Włocławku.

Przewodniczący komisji
ks. Sebastian Tomczak
wicedyrektor