Zaproszenie do udziału w II Włocławskim Międzyszkolnym Konkursie Humanistyczno-Przyrodniczym

Zapraszamy do udziału w II Włocławskim Międzyszkolnym Konkursie Humanistyczno-Przyrodniczym! Ze względu na obecną sytuację epidemiczną Polski, tegoroczna edycja odbędzie się zdalnie w najbliższą sobotę, 15 maja w godz. 10:00-13:00. Arkusz konkursowy zostanie wysłany na podany w zgłoszeniu adres mailowy i tą samą drogą spływać będą odpowiedzi.

Arkusz konkursowy wzorowany jest na arkuszu maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym, ale poruszana tematyka ma związek z szeroko rozumianymi zagadnieniami przyrodniczymi. W tym roku II Włocławski Międzyszkolny Konkurs Humanistyczno-Przyrodniczy skupi się wokół postaci, życia i osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie.

Arkusz konkursowy składać się będzie z trzech części: testu wiedzy o Marii Skłodowskiej-Curie, tekstu źródłowego z pytaniami oraz rozprawki na zadany temat. Prace oceniane będą przez egzaminatorów maturalnych pracujących w naszej szkole. Konkurs szczególnie polecany jest zatem wszystkim uczniom chcącym w najbliższych latach przystąpić do egzaminu maturalnego.

Zgłoszenia może dokonać sam uczeń lub jego nauczyciel albo opiekun prawny wysyłając maila na adres: konrad.trokowski@zskdlugosz.pl wpisując w treści imię i nazwisko uczestnika oraz szkołę i klasę do której uczęszcza, jak również adres mailowy na który ma zostać wysłany arkusz konkursowy. Termin zgłoszeń upływa w piątek, 14 maja, o godz. 23:59. W sobotę, 15 maja, przed godz. 10:00 na podane adresy mailowe wysłany zostanie arkusz konkursowy.

Dla każdego uczestnika konkursu przygotujemy dyplom, a dla najlepszych – drobne nagrody ufundowane przez organizatorów!

UWAGA! Uczniowie ZSK mogą zgłaszać się wysyłając wiadomość na dziennik elektroniczny.