Zaproszenie na I Długoszańskie Dyktando z nagrodami (19 marca 2021)

Zapraszamy serdecznie do udziału w I Długoszańskim Dyktandzie z nagrodami, które odbędzie się zdalnie na Google Meet w piątek, 19 marca 2021 o godz. 19:00. Konkurs jest dedykowany uczniom szkoły podstawowej i liceum, ale prowadzić będziemy dwie oddzielne klasyfikacje.

Zadaniem uczestników będzie odręczne napisanie ze słuchu tekstu przygotowanego i czytanego przez panią wicedyrektor Sławomirę Lewandowską i panią Aleksandrę Michalak, a następnie zeskanowanie lub zrobienie zdjęcia swojej pracy i przesłanie jej na Classroomie. Konkurs wygra osoba (osoby), która w całym dyktandzie popełni najmniej pomyłek, przy czym za pomyłkę uważa się każde skreślenie, każdy błąd interpunkcyjny (kropki i przecinki) i każdy błąd ortograficzny. Jak w przypadku każdej oficjalnej pracy pisemnej, zakazane jest używanie korektora!

Warunkiem przystąpienia do I Długoszańskiego Dyktanda jest zgłoszenie się bezpośrednio do pana Konrada Trokowskiego na dziennik elektroniczny lub wysyłając wiadomość na adres e-mail konrad.trokowski@zskdlugosz.pl do czwartku, 18 marca 2021 włącznie. W dniu pisania należy posiadać sprawną kamerkę internetową, gdyż od momentu rozpoczęcia dyktowania tekstu aż do chwili wysłania pracy, organizatorzy muszą dobrze widzieć kartkę z zapisanym tekstem dyktanda oraz ekran komputera uczestnika, na którym powinna być widoczna tylko osoba dyktująca tekst. Chcemy w ten sposób zapewnić prawidłowy przebieg konkursu.

Warto zgłosić się na I Długoszańskie Dyktando i sprawdzić swoje umiejętności interpunkcyjne oraz ortograficzne. Każdy uczestnik – uczeń naszej szkoły, otrzyma uwagę pozytywną, a dla najlepszej trójki w kategorii liceum i w kategorii szkoły podstawowej przygotowaliśmy nagrody niespodzianki i pamiątkowe dyplomy.

Przypominamy, że na zgłoszenia czekamy do czwartku, 18 marca 2021. Po zgłoszeniu, uczestnik zostanie dodany do specjalnego serwera konkursowego.

W skład Jury I Długoszańskiego Dyktanda wchodzą: pani wicedyrektor Sławomira Lewandowska, pani Aleksandra Michalak i pan Konrad Trokowski.