Projekt “Innowacyjna edukacja w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Długosza we Włocławku”

Od 1 lipca w szkole podstawowej realizowany jest projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna Edukacja Działania 10. Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Pomysłodawcą i zarazem współautorem  projektu jest p. Paweł Gmys. Jeszcze w październiku 2020 r. z wnioskiem dla szkoły wystąpiła Diecezja Włocławska i po negocjacjach z Komisją Oceny Projektów w Urzędzie Marszałkowskim, które miały miejsce w marcu i kwietniu br. projekt został ostatecznie przyjęty i zatwierdzony do realizacji.

Główne cele projektu to:

  •  zwiększenie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych dla 270 uczniów od klasy 1 do klasy 8 szkoły podstawowej.
  • implementacja aplikacji będących systemem sieciowego wspomagania procesu edukacji (elektroniczny dostęp do materiałów edukacyjnych).
  • zwiększenie kompetencji nauczycieli poprzez udział w szkoleniach dla 23 prowadzących zajęcia projektowe.

Wśród zadań zaplanowano m. in. szkolenia z zakresu robotyki i automatyki, projektowania 3D, programowania ozobotów oraz mbotów, pracę z uczniem metodą eksperymentu.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu szkoła podstawowa doposażona zostanie w nowoczesny sprzęt do prowadzenia zajęć w postaci mobilnych laboratoriów cyfrowych, monitorów interaktywnych oraz zestawów komputerowych. Nasi uczniowie będą mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach warsztatowych z matematyki, języka angielskiego, fizyki, informatyki oraz doradztwa zawodowego. Przewidziano także zajęcia laboratoryjne prowadzone metodą eksperymentu z zakresu chemii oraz biologii.

Projekt realizowany będzie przez okres jednego roku szkolnego od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Serdecznie zapraszamy naszych uczniów do przystąpienia i wzięcia udziału w projekcie innowacyjnej edukacji w szkole podstawowej!

Paweł Gmys

Skip to content