Konta bankowe – przedszkole

39 1240 3389 1111 0010 6037 7758 – konto podstawowe

Na konto te rodzice wpłacają za:

  • dodatkowe godziny opiekuńcze (1 zł * liczba godzin)
  • posiłki,
  • działalność edukacyjną,
  • karty dostępu (dodatkowe oraz duplikaty) – w tytule wpłaty należy podać nazwisko, imię, klasę oraz dopisek “karta dostępu – dodatkowa/duplikat”

64 1240 3389 1111 0010 5731 1332 – konto Rady Rodziców

Na konto te rodzice wpłacają składki na Radę Rodziców działającą przy przedszkolu publicznym.

Skip to content