Oferta przedszkola

Priorytety przedszkola:

 • wychowanie dzieci we współpracy z rodzicami
 • wzorowa opieka i wychowanie ku wartościom
 • przygotowanie dziecka 5 i 6 – letniego do podjęcia obowiązku szkolnego
 • rozwój osobowości dziecka
 • dbałość o zdrowie fizyczne i emocjonalne dzieci.

Oferta edukacyjna:

W naszym przedszkolu szczególny nacisk będziemy na naukę matematyki z wykorzystaniem innowacyjnego programu klocków Lego More To Math, oraz szereg zajęć sportowo-rekreacyjno-twórczych skierowanych na rozwój dzieci.

Zapewniamy:

Nowoczesne metody, sprawdzone formy pracy z dziećmi oparte na wypracowanej Koncepcji Pedagogicznej.

Dzieciom:

 • ładne, estetyczne sale zabaw, duży i bezpieczny ogród
 • smaczne domowe posiłki zgodne z zasadami zdrowego żywienia
 • interesujące i różnorodne zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem nowych technologii “lekcje z iPadem” i zabawy
 • liczne uroczystości przedszkolne, wyjścia i spotkania z ciekawymi ludźmi
 • udział dzieci w konkursach, w przeglądach, spotkaniach i uroczystościach organizowanych przez placówki i instytucje lokalne
 • dobre i solidne przygotowanie dziecka do nauki w szkole
 • zajęcia dodatkowe dostosowane do potrzeb dziecka i zgodne z oczekiwaniami rodziców
 • możliwość udziału w spotkaniach i zabawach integracyjnych dla nowych przedszkolaków i ich rodziców.

Udział w zajęciach dodatkowych:

 • język angielski
 • rytmika
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia gimnastyki korekcyjnej
 • koło taneczne
 • koło teatralne
 • koło matematyczne
 • koło plastyczne
 • “kuchcikowo”

Rodzicom:

 • możliwość współdecydowania o sprawach przedszkola oraz podejmowania różnorodnych działań na rzecz dzieci i placówki
 • bieżącą wymianę spostrzeżeń na temat rozwoju dziecka
 • pomoc i wsparcie rodziców w działaniach wychowawczych
 • zajęcia i zabawy integracyjne z udziałem rodziców.

Co jest dla nas ważne?

 • dbamy o odpowiednie warunki dla harmonijnego rozwoju uczuć, myślenia, umiejętności społecznych fantazji i wyobraźni dziecięcej,
 • rozwijamy dbałość o własne zdrowie i higienę osobistą,
 • wdrażamy do samodzielności, dbania o ład i porządek,
 • dbamy o bezpieczeństwo dzieci wpajając im zasady i przestrzegając ich
 • wyrabiamy zwinność i sprawność ruchową
 • rozwijamy umiejętność zgodnego współżycia i współdziałania w grupie kształtujemy podstawowe powinności moralne
 • dostarczamy doświadczeń do nabywania umiejętności rozumienia, słuchania i mówienia
 • kształtujemy umiejętności logicznego myślenia i zdobywania orientacji w zakresie podstawowych pojęć matematycznych
 • kształtujemy wrażliwość muzyczną i plastyczną
 • tworzymy warunki do poznawania i zdobywania wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym
 • ukazujemy piękno przyrody i uczymy dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych
 • kształtujemy u dzieci poczucie przynależności społecznej do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej
 • warunki do osiągnięcia pełnej gotowości szkolnej

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza

Dobre przygotowanie dziecka 5 i 6 – letniego do podjęcia obowiązków szkolnych. Dzieci objęte są pracą dydaktyczną ukierunkowaną na rozwój umiejętności niezbędnych do nauki czytania, pisania i liczenia. Nauka tych kompetencji odbywa się poprzez zabawę w oparciu o zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej program wychowawczo – dydaktyczny oraz program Katolickiego Publicznego Przedszkola “Pod Aniołem Stróżem”. Nauczyciele wykorzystują również w pracy z dziećmi innowacyjne metody nauczania.


Pobierz naszą ulotkę w pliku PDF


Skip to content