Koła zainteresowań w przedszkolu

Nasze przedszkole promuje zainteresowania dzieci, ważne jest rozwijanie indywidualnych zainteresowań i pasji. Przedszkolaki różnią się między sobą, przejawiają odmienne zdolności i talenty. W przedszkolu koncentrujemy się na odkrywaniu w naszych podopiecznych tego co niepowtarzalne i najlepsze. Zainteresowania dzieci należy wspierać i pielęgnować stwarzając im odpowiednie warunki do ich rozwoju. Dlatego też w naszym przedszkolu prowadzimy różnego rodzaju koła zainteresowań, dzięki którym przedszkolaki mogą pielęgnować  ,,rodzące się” w nich talenty i zdolności.

Koło matematyczne

Dla współczesnego społeczeństwa matematyka jest kluczem do osiągania sukcesów w wielu dziedzinach życia. Dzieci w wieku przedszkolnym kształtują umiejętności matematyczne przez aktywność poznawczą. Matematyka w przedszkolu jest obecna codziennie poprzez różnego rodzaju zabawy, ćwiczenia, czynności samoobsługowe. Dzieci w tym wieku są ciekawe świata, swego otoczenia, są badaczami, odkrywcami. Zadaniem przedszkola w tak ważnym okresie życia dziecka jest pobudzanie do działania, motywowanie do poznawania „nowego”.

Głównym założeniem koła matematycznego jest wspieranie dzieci zdolnych, rozwijanie posiadanych uzdolnień i intuicji matematycznej, stymulowanie ich rozwoju oraz twórczego i logicznego myślenia, wzbogacenie wiedzy matematycznej. Zajęcia mają także na celu przygotowanie naszych milusińskich do posługiwania się pojęciami matematycznymi, do zrozumienia, których dochodzą poprzez samodzielne działanie.

Dojrzałość szkolną do uczenia się matematyki powinno osiągnąć dziecko jeszcze przed rozpoczęciem nauki w szkole, tylko wtedy jest możliwe uniknięcie wszelkich niepowodzeń i trudności związanych z przyswajaniem sobie treści matematycznych. Nasze przedszkole stara się w taki sposób przygotować dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, aby całkowicie zniwelować niepokój dzieci związany z rozpoczęciem kolejnego etapu edukacji, który często wynika z niewystarczających kompetencji, a nauczycielom dać podstawy do kontynuacji i rozszerzania posiadanych umiejętności.

Ewelina Rutkowska

 

Koło froeblowskie

Założeniem zajęć prowadzonych w ramach koła froeblowskiego jest realizacja podstawy pedagogiki F. Froebla, czyli „troska o dziecko i jego naturalny rozwój w bezpiecznym, a zarazem twórczym środowisku”. Aktywność zabawowa dziecka jest najważniejsza, gdyż rozwija kreatywność dzieci i wpływa pozytywnie na ich relacje społeczne. Celem zajęć jest zbieranie przez wychowanków doświadczeń edukacyjnych, które mają znaczenie dla późniejszych zainteresowań i osiągnięć dzieci.

Zajęcia prowadzone są w trzech blokach wzajemnie się przenikających. Pierwszy blok jest z użyciem „darów” – kształcących zabawek, drugi to bajki skoncentrowane na szacunku dla dziecka i jego indywidualności i trzeci blok to zabawy muzyczno–ruchowe w nurcie pedagogiki froeblowskiej.

Podstawowym materiałem służącym realizacji zabaw dydaktycznych są „dary” – kształcące zabawki. Mają one postać wełnianych piłeczek, zestawów drewnianych klocków, mozaiki, patyczków, pierścieni i punktów. Dary służą dzieciom do zabaw percepcyjno–manipulacyjnych, badawczych oraz umożliwiają rozwój zdolności artystycznych. Dzieci podejmują z wykorzystaniem poszczególnych „darów” zabawy tematyczne, konstrukcyjne, poznają świat matematyki. Dzieci zapraszane są do rymowania i budowania, przez co rozwija się mowa dzieci oraz kompetencje społeczne.

Bajki lubią wszystkie dzieci, ich bohaterowie są wzorem dla nich. Czytane opowieści, historie rzeczywiste i fikcyjne, pełne symboli i uczuć stworzone przez współczesne froeblanki stanowią bazę do rozmów, przemyśleń oraz pobudzają do twórczości, uczą koncentracji uwagi. Na ich podstawie dzieci kolorują, dorysowują, tworzą własne obrazy.

Organizowane zabawy muzyczno–ruchowe w nurcie pedagogiki froeblowskiej to między innymi zabawy organizacyjno–porządkowe w kole, zabawy edukacyjne w formie recytacji do muzyki, opowieści ruchowej, muzykowania na instrumentach, zabaw w role, improwizacji ruchowych.

Zajęcia koła froeblowskiego mają za zadanie wyzwalać w naszych wychowankach radość tworzenia i zadowolenie oraz stanowią inspirację do przyszłych zabaw dzieci.

Katarzyna Hofman

 

Koło języka angielskiego

Koło języka angielskiego powstało dla przedszkolaków w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej i wychowawczej przedszkola. Celem nauczania jest opanowanie przez dzieci podstaw komunikacyjnych języka, zaznajomienie się z systemem fonetycznym, poszerzenie wiedzy w zakresie sprawności kulturoznawczej oraz przygotowanie i zmotywowanie do dalszej nauki języka angielskiego w kolejnych etapach edukacyjnych.

Bazuje przede wszystkim na flashcards, pacynkach, historyjkach obrazkowych, piosenkach z serii Super Simple Songs. Tematyka zajęć jest różnorodna, zaczynaliśmy od doskonalenia formy powitania i pożegnania w języku angielskim, powtórzenia nazw kolorów i liczebników. Następnie pojawiły się nazwy członków rodziny, części ciała, kształtów, zwierząt etc.

Regularne uczestnictwo w zajęciach koła języka angielskiego przynosi następujące efekty:

 • rozszerza słownictwo,
 • utrwala umiejętne stosowanie struktur gramatyczno-leksykalnych,
 • rozwija poprawną wymowę,
 • wzbogaca wiadomości o krajach anglojęzycznych,
 • rozwija kreatywność,
 • pomaga pokonywać nieśmiałość związaną z wypowiedzią ustną,
 • efektywnie wypełnia czas wolny.

Agnieszka Janiak

 

Koło przyrodnicze

Dzieci z natury są ciekawe świata, dlatego tę wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać. Celem zajęć prowadzonych w ramach koła przyrodniczego jest rozbudzanie zainteresowań przyrodą i środowiskiem, ukazywanie piękna i różnorodności otaczającego nas świata oraz kształtowanie postaw ekologicznych. Tematyka spotkań dobierana jest stosownie do pór roku i zainteresowań dzieci. W ramach zajęć przedszkolaki zimą dokarmiają ptaki, wiosną sadzą kwiaty do doniczek, współtworzą ogród na terenie przedszkola, przeprowadzają różne eksperymenty, biorą czynny udział w licznych konkursach, których tematyka nawiązuje do przedmiotu zajęć. Prowadząc koło staramy się dostarczać wychowankom możliwość poznawania przyrody poprzez aktywny i bezpośredni kontakt z nią i jej zjawiskami. Dziecko ma możliwość szukać, badać, eksperymentować i obserwować przyrodę. Tylko dzięki takim działaniom dziecko w wieku przedszkolnym ma szansę w pełni poznać otaczający je świat.

Magdalena Śmiałek

 

Kreatywne koło zainteresowań

Kreatywność to umiejętność i twórcza postawa, szczególnie cenna przy rozwiązywaniu zadań oraz problemów. Objawia się poprzez gotowość podejmowania nowych wyzwań i elastycznego myślenia. Osoba myśląca w sposób kreatywny potrafi dostosować się do każdej sytuacji, myśli w sposób nieszablonowy. Za pomocą odpowiednich technik oraz ćwiczeń możemy wykształcić w sobie własną kreatywność. Nawet osoby, które mają naturalne predyspozycje muszą wciąż rozwijać i ćwiczyć swoje umiejętności, aby nie zanikały. Abstrakcyjne myślenie to jedno z kluczowych zagadnień związanych z rozwojem umysłu człowieka. Warto więc już od najmłodszych lat zadbać o jego odpowiednie kształtowanie.

Zajęcia dla dzieci połączone z zabawą doskonale rozwijają kreatywność, dlatego też w naszym przedszkolu powstało kreatywne koło zainteresowań. Dzieci mają możliwość rozwijać swoje umiejętności twórcze i estetyczne.

Podstawowym założeniem tych zajęć jest rozwijanie wrażliwości artystycznej, kształtowanie umiejętności współpracy (pracy w grupie), umożliwienie dziecku kontaktu z utworami literackimi i muzycznymi, a także pobudzenie ciekawości dziecka i wzbogacenie wiedzy o otaczającym świecie.

Zajęcia mają na celu rozwijanie umiejętności twórczych i poczucia własnej wartości, pozwalają wzbogacić się wewnętrznie, jak i wyciszyć, zrelaksować.

Praca w ramach koła pozwala także na indywidualny kontakt z dzieckiem oraz swobodę w doborze tematów, technik, sposobu prowadzenia zajęć. Są to czynniki sprzyjające poszerzaniu wiedzy i umiejętności oraz kształtowaniu właściwych postaw wobec sztuki i otaczającej rzeczywistości.

Jolanta Gitner

 

Koło czytelnicze „Moliki Książkowe”

Obcowanie małego dziecka z książką ma ogromne znaczenie dla jego rozwoju intelektualnego i emocjonalnego. Pozwala mu rozwijać wyobraźnię i wiedzę o świecie, wzbogacać zasób słownictwa oraz wprowadza w świat wartości moralnych. Literatura dziecięca inspiruje ponadto do zabaw teatralnych i działań plastycznych. Podstawowym założeniem koła jest rozwijanie kontaktu dzieci z książką w taki sposób, aby był on dla nich przygodą, która rozwija ich wyobraźnię i inspiruje do twórczych działań.

Na zajęciach koła czytelniczego dzieci słuchają wielu wierszy, opowiadań i bajek zarówno polskich, jak i zagranicznych autorów. Treść prezentowanych utworów często nawiązuje do tzw. kalendarza świąt nietypowych (dzień kropki, dzień Kubusia Puchatka, dzień kota, dzień dinozaura itp.). Wprowadzana jest też bajkoterapia, głównie w celu wyciszenia i zrelaksowania dzieci. Na każdych zajęciach, oprócz czytania i aktywnego słuchania danego utworu, dzieci mają okazję do swobodnej wypowiedzi na jego temat. Wprowadzane są też zabawy muzyczno-ruchowe oraz działania plastyczne (elementy edukacji przez ruch D. Dziamskiej, origami, kolorowanie obrazków, tworzenie ilustracji do czytanych fragmentów książek, wykonywanie pacynek czy zakładek do książek).

Główne cele koła „Moliki Książkowe”:

 • wprowadzenie przedszkolaków w świat literatury,
 • wyrobienie nawyku sięgania po książki i dbania o nie oraz ograniczanie spędzania czasu przed telewizorem i komputerem,
 • poszerzanie wiedzy o świecie i zasobu słownictwa,
 • rozwijanie ekspresji twórczej i wyobraźni poprzez wprowadzane działania teatralne czy plastyczne,
 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • wprowadzenie w świat wartości moralnych i kształtowanie pożądanych postaw społecznych,
 • rozwijanie poczucia bezpieczeństwa, wyciszenie i relaksacja dzieci, niwelowanie zachowań agresywnych.

Marta Antczak

 

Koło taneczne

Głównym celem prowadzenia zajęć jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, rozwijanie uzdolnień tanecznych, a także zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu. Uczymy się pracy zespołowej, powtarzania odpowiednich czynności, kształtujemy poczucie rytmu, słuchu, płynności ruchu oraz poprawiamy koordynację ruchową i pamięć ruchowo-taneczną.

Ruch i muzyka są bardzo ważne w kształtowaniu wrażliwości dziecka, dlatego też tańczymy, improwizujemy i przede wszystkim wspaniale się bawimy. Zajęcia dają dobrą bazę do nauki bardziej zaawansowanego tańca w przyszłości.

Dzięki zajęciom tanecznym dzieci stają się bardziej otwarte, kreatywne i komunikatywne. Taniec jest nie tylko okazją do świetnej zabawy i twórczego rozładowania nadmiaru energii, ale również daje dzieciom wiele innych korzyści – zachęca do ruchu i aktywności fizycznej.

Zajęcia taneczne w naszym przedszkolu cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a przedszkolaki zawsze wracają z nich pozytywnie zmęczone i bardzo zadowolone.

Paulina Makowska

 

Koło dodatkowe „Rozśpiewane pianino”

Podążając za potrzebą kształcenia słuchu dzieci od najmłodszych lat, kroczenia  za tradycyjnymi funkcjami muzyki oraz podtrzymywania kondycji edukacji muzycznej, skoncentrowałam swoją uwagę na instrumencie, na którym nauczyłam się grać przez ponad 8 lat.

Stąd pomysł na koło dodatkowe „Rozśpiewane pianino”, na którym dzieci mają możliwość osłuchiwania się z brzmieniem instrumentu klawiszowego, nauki różnorodnych piosenek, pieśni, wykonywania ćwiczeń fonacyjnych i oddechowych, mających na celu usprawnianie aparatu artykulacyjnego. W zajęcia wplatane są elementy m.in. logorytmiki  i metody Carla Orffa.

Kultura muzyczna bowiem ma opierać się na wartościach  autotelicznych, gdzie w wychowaniu tak, jak podkreślał to Jan Paweł II „(…) bowiem chodzi o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał – aby więc przez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem”.

Bardzo się cieszę, że muzyka jest wśród dzieci.

Karolina Szortyka

Skip to content