Międzynarodowy Projekt Edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa

„CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

 

Tegoroczna edycja pod kryptonimem  PODRÓŻOWANIE PRZEZ CZYTANIE będzie wspaniałą zabawą, dzięki której poprzez czytanie, uczniowie poznają i pogłębią wiedzę na temat wybranych krajów, ich piękną, różnorodności, kultury i tradycji. Projekt wplata się w kierunki realizowanej polityki oświatowej państwa na rok 2022/2023. W projekcie będzie realizowany przede wszystkim:

  • Priorytet 1 Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych naprawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiednich decyzji
  • Priorytet 3 Działanie na rzecz szerszego udostępniania kanonów i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy…
  • Priorytet 9 Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Projekt będzie realizowany przez p. K.Sobolewską.

Skip to content