SMOK

SMOK – Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszówki

Od września 2019 roku na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza funkcjonuje program Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki (SMOK). W naszej placówce są utworzone 3 grupy chłopców:

1 grupa klas 1-3 , trener  mgr Agnieszka Całkiewicz

2 grupa  klas 3-4, trener  mgr Agnieszka Całkiewicz

3 grupa klas 5 , trener mgr Józef Nowak.

Głównym celem projektu jest zachęcenie  chłopców do uprawiania koszykówki i pokazanie im, że  aktywnie spędzanie czasu na treningach, jest bardziej atrakcyjne niż czas  przed komputerem. Dzieci, które przychodziły systematycznie na zajęcia polepszyły swoją sprawność fizyczną. Na zajęciach były zabawy i gry z elementami koszykówki, a także różne ćwiczenia i formy dodatkowe, doskonalące elementy techniczno – taktyczne tej dyscypliny.

Program dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki pozyskanych przez Polski Związek Koszykówki.

Agnieszka Całkiewicz

Treningi:

 

W Długoszu od 7 stycznia kontynuowane są zajęcia z koszykówki SMOK w Szkole Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego 2a trenują 2 grupy: klasy 1-2 i  klasy 3-4 . Trenerem i koordynatorem projektu jest mgr Agnieszka Całkiewicz. Natomiast w siedzibie szkoły przy ul. Łęgskiej 26 we Włocławku trenują chlopcy z klasy 5 pod opieką trenera mgr Józefa Nowaka. Zajęcia dla każdej z grup odbywają się 2x w tygodniu każde po 90min.

Uczniowie z młodszych grup uczą się podstawowych umiejętności w koszykówce takich jak : kozłowanie piłki, chwyty, podania, rzuty,  poruszanie się po boisku, przepisy gry w PK, fragmenty gry, gra szkolna i właściwa, gra obronna, atak – rodzaje.

Zajęcia bardziej intensywne codzienne odbywały się w ferie zimowe. Niestety odkąd rozpoczęła się pandemia koronawirusa wszystkie zajęcia ustały. Mamy nadzieję, że niedługo wznowimy treningi.

Program dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki pozyskanych przez Polski Związek Koszykówki.

Agnieszka Całkiewicz

Treningi: