SMOK

SMOK – Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszówki

Od września 2019 roku na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza funkcjonuje program Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki (SMOK). W naszej placówce są utworzone 3 grupy chłopców:

1 grupa klas 1-3 , trener  mgr Agnieszka Całkiewicz

2 grupa  klas 3-4, trener  mgr Agnieszka Całkiewicz

3 grupa klas 5 , trener mgr Józef Nowak.

Głównym celem projektu jest zachęcenie  chłopców do uprawiania koszykówki i pokazanie im, że  aktywnie spędzanie czasu na treningach, jest bardziej atrakcyjne niż czas  przed komputerem. Dzieci, które przychodziły systematycznie na zajęcia polepszyły swoją sprawność fizyczną. Na zajęciach były zabawy i gry z elementami koszykówki, a także różne ćwiczenia i formy dodatkowe, doskonalące elementy techniczno – taktyczne tej dyscypliny.

Program dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki pozyskanych przez Polski Związek Koszykówki.

Agnieszka Całkiewicz

Treningi: