Wyrusz z Długoszem w przygodę

Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza po raz kolejny został beneficjentem wakacyjnego grantu Fundacji Anwil dla Włocławka – „Wakacje z przygodą”, zakładającego organizację kreatywnego, atrakcyjnego i bezpiecznego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, spędzających wakacje w swoim miejscu zamieszkania.

Projekt „Wyrusz z Długoszem w przygodę” zakłada zorganizowanie pięciodniowych półkolonii, które będą miały na celu realizację atrakcyjnych form spędzania czasu wakacyjnego z uwzględnieniem różnorodnych zajęć edukacyjnych. Projekt przeznaczony będzie dla 140 uczestników zorganizowanych w grupy, w dwóch kategoriach wiekowych do 10 lat i powyżej 10 roku życia; podzielonych na dwa turnusy:

 • 24–28 czerwca 2019
 • 19–23 sierpnia 2019.

Uczestnicy półkolonii będą wcielać się w role odkrywców, by na nowo poznać znane im przedmioty szkolne z zupełniej innej strony. Każdego dnia na uczestników półkolonii czekają liczne przygody:

 • I dzień  – Odkrywamy tajemnice literatury,
 • II dzień – Badamy języki obce,
 • III dzień – Tropimy przyrodę,
 • IV dzień – Łamigłówki, zadania i zagadki logiczne,
 • V dzień – Sportowa przygoda.

W trakcie półkolonii zaplanowano także szereg wyjść kulturalno-edukacyjnych na terenie miasta.

Każdy uczestnik półkolonii będzie miał zapewnione wyżywienie w postaci śniadania
i dwudaniowego obiadu.

Autorami projektu są: p. Sylwia Pietrzak i p. Konrad Trokowski


Zgłoszenia

UWAGA!
Rodzice zgłaszający swoje dzieci na półkolonie muszą obowiązkowo:
 1. Wydrukować kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku.
 2. Zaznaczyć wyraźnie w części I termin turnusu, w którym dziecko weźmie udział. Można zaznaczyć także oba turnusy.
 3. Wypełnić dokładnie część II karty pt. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU (dziewięć punktów na dwóch stronach 39. i 40.).
 4. Podpisać zgłoszenie na stronie 40.
 5. Zapoznać się z klauzulą informacyjną RODO (jest w tym pliku).
 6. Podpisać klauzulę informacyjną RODO.Informujemy, że karty kwalifikacyjne uczestnika wypoczynku bez zaznaczonego terminu lub terminów turnusu lub bez dwóch (!) podpisów Rodziców (lub Opiekunów) lub posiadające braki formalne (niewypełnione wszystkie pola części II) nie będą brane pod uwagę przy rekrutacji na półkolonie. Poprawnie wypełnione karty kwalifikacyjne proszę składać w sekretariacie ZSK przy ul. Łęgskiej 26 we Włocławku.