Zapisy do Publicznej Szkoły Podstawowej

W Publicznej Szkole Podstawowej im. księdza Jana Długosza
nauka sprawia uczniom przyjemność.

„Szkoła musi dać dzieciom i młodzieży miłość do ojczyzny,
do kultury domowej, rodzinnej i narodowej.
I musi wychować w tym duchu…”

Prymas Polski
Kardynał Stefan Wyszyński

Szkoła podstawowa jest jednym z najważniejszych etapów w rozwoju dziecka. 
To okres kiedy kształtowaniu podlegają podstawowe umiejętności czytania, pisania, liczenia. To również czas, kiedy najmłodsi rozwijają się osobowo, w wymiarze społecznym, moralnym i duchowym. W naszej szkole zapewniamy dziecku taką organizację pracy aby samodzielnie mogło odkrywać świat i zdobywać zamierzone przez siebie cele życiowe i wartości ważne dla odnalezienia własnego miejsca we współczesnym świecie. Atrakcyjne i nowatorskie metody nauczania dostosowane do potrzeb uczniów, wykwalifikowana pod względem zawodowym 
i etyczno-moralnym kadra nauczycieli, różnorodność kół zainteresowań pozwalają dzieciom w sposób harmonijny rozwijać osobowość, umacniać wiarę we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesów.

Wychowujemy w duchu katolickim, kształtując poszanowanie zasad i wartości chrześcijańskich oraz wartości patriotycznych. Wspierając rodzinę w wychowaniu dzieci – nasza szkoła pomaga uczniom przejmować odpowiedzialność za własne życie i dalszy rozwój osobowy, w tym za kształcenie. Wspomaga w rozwoju uczniów zdolnych oraz uczniów potrzebujących większej pomocy. Nasi najmłodsi Długoszacy już od pierwszej klasy mają zwiększoną ilość godzin dydaktycznych o takie przedmioty, jak: matematyka i edukacja przez szachy. Do tego szeroki wachlarz kół zainteresowań m.in z języka polskiego, języków obcych (angielskiego, niemieckiego i francuskiego), matematyki, historii oraz przyrody pozwala rozwijać zdolności a w przyszłości odnosić sukcesy. Zdobywanie wiedzy przez nasze dzieci jest źródłem satysfakcji i radości. Mamy już swoich laureatów i finalistów w konkursach zewnętrznych i jesteśmy z tego faktu ogromnie dumni.

W procesie kształcenia najważniejsza jest pasja, która pozwala uczniom z większym zaangażowaniem i wysiłkiem a równocześnie przyjemnością wypełniać codzienne obowiązki i realizować marzenia. Sprzyjają temu m.in. nauka gry w szachy, zajęcia lekcyjne z tańca, dodatkowe lekcje robotyki oraz zajęcia sportowe. Dla uczniów z ukierunkowaną już pasją i zdolnościami przygotowaliśmy również zajęcia teatralne, plastyczne i muzyczne.

Bezpieczeństwo to kolejny ważny dla nas element w wychowywaniu młodego człowieka. Szkoła, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom oraz ewidencjonowania czasu pobytu dziecka w szkole, wprowadziła system kontroli dostępu oraz karty dostępu uprawniające do wejścia i wyjścia z budynku przy ul. Wojska Polskiego 2a we Włocławku. Ponadto szkoła może pochwalić się najwyższej jakości monitoringiem, działającym w każdej klasie i korytarzach szkolnych. Dzięki takiej kontroli poprawiło się nie tylko bezpieczeństwo uczniów, ale również zmniejszyło ryzyko przebywania na terenie szkoły osób niepowołanych.

Najważniejszy jest dla nas uczeń, a obok niego mądry nauczyciel, służący radą 
i potrafiący umiejętnie wyznaczyć szlak poszukiwań.

Jeśli chcesz aby takim szlakiem kroczyło Twoje dziecko wybierz Publiczną Szkołę Podstawową im. księdza Jana Długosza we Włocławku.

Zapisy do klasy pierwszej już się rozpoczęły!

Z wyrazami szacunku
ks. Jacek Kędzierski

Skip to content