Budowa boiska i placu zabaw dla Szkoły Podstawowej i Przedszkola

Z dniem 19 kwietnia Diecezja Włocławska – organ prowadzący dla Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza rozpoczęła realizację kolejnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Wojska Polskiego 2a we Włocławku”.
Z myślą o najmłodszych Długoszakach – dzieciach nowo powstałego Katolickiego Publicznego Przedszkola „Pod Aniołem Stróżem” i uczniach Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza, istniejącej od września 2013 r., mieszczących się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 2A we Włocławku Ksiądz Jacek Kędzierski wraz z Biurem Projektowania i Realizacji Architektury WAW reprezentowanym przez Pana Włodzimierza Kaniewskiego oraz z pomocą Pana Piotra Przybylskiego wspólnie zaprojektowali teren przyszkolny na potrzeby stworzenia bazy sportowo-rekreacyjnej.
Inwestycja została podzielona na cztery oddzielne etapy:
  • budowę boiska wielofunkcyjnego dla gier zespołowych: piłki koszykowej, piłki siatkowej oraz mini piłki nożnej,

  • budowę placu zabaw dla dzieci przedszkolnych, który zostanie wyposażony w gotowe zestawy zabawowe z posiadanymi atestami bezpieczeństwa dla dzieci,

  • budowę placu rekreacji do spędzania czasu wolnego przez dzieci podczas przerw międzylekcyjnych oraz pozalekcyjnych zabaw plenerowych,

  • budowę nowych miejsc postojowych z własnym wjazdem na wygrodzony wewnętrznie plac.

Wykonawcą zamówienia jest Firma Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” reprezentowana przez Pana Karena Avetisyan z siedzibą przy ul. Starowiejskiej 87, 87-603 Wielgie.

Poniżej prezentujemy galerię prac budowlanych począwszy od upamiętnienia przepięknego ogrodu po kolejne etapy zaawansowania prac aż do dnia ukończenia i oddania do użytku nowego wielofunkcyjnego boiska wraz z placem zabaw i miejscem rekreacji dla dzieci.

I. Szkolny ogród przed rozpoczęciem prac budowlanych.

II. Wycinka drzew

III. Etap pierwszy – boisko wielofunkcyjne

IV. Etap drugi – plac rekreacyjny

V. Etap trzeci – plac zabaw

VI. Etap czwarty – parking z nowym wjazdem

Skip to content