Konta bankowe – szkoła podstawowa

W tytule każdego przelewu należy podać:

 • działalność edukacyjna, duplikaty dokumentów, karta dostępu – dodatkowa/duplikat,
  ofiary – nazwisko i imię, klasa, rodzaj wpłaty, kwota, za jaki miesiąc
 • rada rodziców – nazwisko i imię, klasa, szkoła (SP, LO)
 • obiady – nazwisko i imię, klasa, szkoła (SP, LO)

Numery szkolnych kont bankowych:

rachunek nr 64 1240 3389 1111 0010 5731 1332 – Rada Rodziców

 • wpłaty na Radę Rodziców w przedszkolu, szkole podstawowej i liceum

rachunek nr 28 1240 3389 1111 0010 6037 7471 – SP 1-4

 • wpłaty na działalność edukacyjną w kl. 1-4 SP
 • opłaty za wyrobienie dodatkowych kart dostępu, duplikatu legitymacji uczniowskiej, itp. – kl. 1-4 SP
 • obiady dla uczniów klas 1-4 SP

rachunek nr 42 1240 3389 1111 0010 5548 2405 – SP 5-8

 • wpłaty na działalność edukacyjną w kl. 5-8 SP
 • opłata za wyrobienie duplikatu legitymacji uczniowskiej, itp. – kl. 5-8 SP
 • darowizny na cele statutowe Zespołu Szkół Katolickich

Rachunki Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza prowadzone są przez Bank Pekao SA I Oddział we Włocławku.

Obiady dla klas 5-8 SP oraz LO

Dane opublikujemy wkrótce…

Skip to content