Długosz z Brązową Tarczą w rankingu Perspektyw

Długosz z Brązową Tarczą w rankingu Perspektyw

Już od kilku lat Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Długosza we Włocławku znajduje się na liście najlepszych szkół w Polsce wyróżnionych w rankingu Perspektyw. W 25. edycji Rankingu Liceów i Techników Perspektywy przeanalizowały wyniki 1360 liceów ogólnokształcących i 1185 techników.  W tegorocznym zestawieniu wzięto pod uwagę dane tych szkół, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2022 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej dla liceów/techników. Kryteria rankingu liceów 2023 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%).
Długosz sięgnął wymaganych progów i znalazł się znów wśród tych szkół, które otrzymały trofeum BRĄZOWEJ TARCZY.

Zaduszkowe poetyckie zamyślenie

Zaduszkowe poetyckie zamyślenie

Nic tak nie sprzyja poezji, jak środek jesieni i refleksja na temat upływu czasu, życia i przemijania. W wielu parafiach odbywają się Zaduszki Poetyckie, w których biorą udział najwrażliwsi i najpobożniejsi uczniowie ZSK im. ks. Jana Długosza. Spośród prezentujących własną twórczość młodych poetów swój wiersz na stronę nadesłała Amelia Ciesielska z klasy IIID LO.

Klasa 7b w projekcie edukacyjnym Uniwersytetu Dzieci w Klasie

Klasa 7b w projekcie edukacyjnym Uniwersytetu Dzieci w Klasie

W tym roku szkolnym klasa 7 b wraz z wychowawcą Mileną Kujawą weźmie udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym ,,Lekcje z emocjami. Jak dbać o dobry nastrój”, zorganizowany w ramach programu Uniwersytet Dzieci w Klasie.

Program ten został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej i stanowi atrakcyjne uzupełnienie edukacji szkolnej, zgodnie z podstawą programową.

Celem projektu jest rozwinięcie u uczniów kreatywnego myślenia,empatii i umiejętności współpracy w grupie. Ponadto jego uczestnicy rozwiną postawę przedsiębiorczości, a także nauczą się rozpoznawać emocje i radzić sobie z nimi.

Projekt jest bezpłatny, a na jego zakończenie uczniowie otrzymają certyfikaty i dyplomy.

                                                                            Milena Kujawa

Zakończenie obchodów 100. rocznicy obrony Włocławka w 1920 r. – Msza św. w kościele św. Jana nad Wisłą

Zakończenie obchodów 100. rocznicy obrony Włocławka w 1920 r. – Msza św. w kościele św. Jana nad Wisłą

W niedzielę 30 sierpnia w parafii pw. św. Jana Chrzciciela, na terenie której znajduje się Długosz, odbył się odpust ku czci Matki Bożej Częstochowskiej, jako dziękczynienie za uratowanie miasta przed nawałą bolszewicką. Uroczystej Mszy św. odpustowej przewodniczył ks. bp Wiesław Mering, który wcześniej dokonał poświęcenia umieszczonej na obelisku tablicy, upamiętniającej bohaterstwo obrońców Włocławka z 1920 r. W wygłoszonej homilii Pasterz Diecezji, nawiązując do wydarzeń sprzed 100 lat, podkreślił znaczenie kultywowania pamięci o ważnych momentach historycznych, kształtujących postawę patriotyczną następnych pokoleń. Na zakończenie Eucharystii Ksiądz Biskup dokonał poświęcenia odnowionego ołtarza głównego z umieszczonym w centralnej jego części wizerunkiem Częstochowskiej Madonny. Warto nadmienić, że obraz ten został sprowadzony do włocławskiej fary już w roku 1921 jako wotum wdzięczności ówczesnych mieszkańców miasta za tzw. Cud nad Wisłą.  Zespół Szkół Katolickich na uroczystościach we włocławskiej farze reprezentował ks. dyr. Jacek Kędzierski oraz Poczet Sztandarowy.

Rafał Kurzępa 

Spotkanie Ligi Starożytniczej

Spotkanie Ligi Starożytniczej

W ostatnią sobotę, 11.01.2020r., po raz kolejny dwa autokary wypełnione długoszakami udały się do Torunia na wykład Ligi Starożytniczej, by tym razem posłuchać dr. hab. Rafała Rosoła, prof. UAM, wygłaszającego wykład pt. Dariusz Wielki i inskrypcja z Behistun.

Czytaj więcej

Skip to content