09.09.2019; LO

Zastępstwa za p. Lidię Wiśniewską

Poniedziałek 09.09.2019

2) I C LO (SP) – uczniowie przychodzą na 3 godz. lekcyjną