Święty Brat Albert „Być dobrym jak chleb”

Ustanowiony przez Konferencję  Episkopatu Polski  Rok Świętego Brata Alberta,  w 100. rocznicę Jego śmierci był wyjątkową okazją do zorganizowania konkursu szkolnego pt. „Portret Świętego Brata Alberta”. Uczniowie  zapoznali się z pięknem i bogactwem  postaci  świętego oraz  zetknęli się z Jego duchowością.  Powstały piękne  portrety, które towarzyszyły nam  na szkolnej  wystawie. Gratuluję wszystkim uczestnikom konkursu!!! . Wyjątkowe gratulacje należą się laureatką: Klaudii Fydryszewskiej kl. 4a, Olivii Prouve kl. 4a i Marii Miazga kl. 4a

Bożena Sobierajska – organizator konkursu

Skip to content