Spotkanie z Panem Strażakiem w przedszkolu.

Jednym z celów podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. W ramach zajęć i spotkań z ciekawymi ludźmi oraz poznawania zawodów, przedszkolaków w Katolickim Publicznym Przedszkolu „Pod Aniołem Stróżem” odwiedził Oficer Prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku  st.kpt. mgr Mariusz Bladoszewski.

W trakcie spotkania Pan Mariusz zaznajomił dzieci z pracą strażaka oraz zachowaniem bezpieczeństwa w czasie pożaru. Dzieci przypomniały sobie w jakich okolicznościach należy wzywać straż pożarną oraz pod jakim numerem telefonu.

Pan Strażak bardzo chętnie odpowiadał na pytania dzieci, ale także przekazał wiele cennych informacji na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Dużą atrakcją dla dzieci było oglądanie elementów strażackiego wyposażenia.

Panu Mariuszowi  składamy serdeczne podziękowania za miłą wizytę w naszym przedszkolu. Życzymy, aby służba drugiemu człowiekowi była zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.

Paulina Makowska