Rozmawiamy o emocjach…

Dnia 12 marca uczniowie klas 5c, 7a i 4a Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych prowadzonych przez Panią Grażynę Cudną z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku, których tematem były emocje. Zajęcia pokazały, że emocje to reakcja człowieka na jego własne zachowanie i własną sytuację życiową, a także reakcje na inne osoby, sytuacje i wydarzenia. Spotkanie uświadomiło także młodym odbiorcom, że nie ma emocji dobrych i złych, a każdy człowiek może przeżywać inaczej tę samą sytuację.

Bożena Sobierajska – organizator spotkania

Skip to content