„Nauczmy się na pamięć tego kraju…”

W coroczny kalendarz szkolnych uroczystości wpisany jest apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, którego celem jest rozwijanie zainteresowań historią Ojczyzny oraz rozbudzenie uczuć patriotycznych.

30 kwietnia w małym „Długoszu” odbyła się szkolna uroczystość z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wybrani uczniowie klas 1-3 pod opieką p. Aleksandry Ujazdowskiej, p. Urszuli Bordyn oraz p. Marty Treli zaprezentowali krótką lekcję historii i patriotyzmu. Uroczystość przybliżyła uczniom klas 1-3 wydarzenia historyczne i okoliczności powstania konstytucji. Chór szkolny pod kierunkiem p. Tomasza Centkowskiego, zaśpiewał piękne, patriotyczne pieśni, m.in. „Witaj Majowa Jutrzenko”.

A.U.

U.B.

M.T.

 

Skip to content