Wizyta w polskich szkołach na Wileńszczyźnie

„Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie.

Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,

Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie

Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie”.

Adam Mickiewicz

W dniach 8-9 listopada br. odbyła się wizyta w polskich szkołach na Wileńszczyźnie. ZSK im. ks. Jana Długosza we Włocławku reprezentowała p. wicedyrektor Bożena Sobierajska.

Pobyt na Litwie rozpoczął się od wyjątkowego spotkania w polskiej szkole w Butrymańcach. Pani Dyrektor wraz z Panią Wicedyrektor z ogromną serdecznością zapoznały nas z historią szkoły oraz opowiedziały o silnych więziach z polskimi tradycjami, które stanowią integralną część życia społeczności szkolnej. Pani Dyrektor podkreśliła również istotną rolę wiary katolickiej, wartości chrześcijańskich i tradycji katolickich w kształtowaniu tożsamości społeczności szkolnej. Gospodarze zapoznali nas z historią patronki szkoły – Anną Krepsztul – Ambasadorką Wileńszczyzny i malarką ludową. Wędrując szkolnymi korytarzami pełnymi zieleni, podziwiałam prace plastyczne uczniów inspirowane  twórczością Patronki. Ponadto zwiedziliśmy muzeum poświęcone Patronce, znajdujące się w murach szkoły.

Kolejna wizyta odbyła się w polskim Gimnazjum  im. F. Ruszczyca w Rudominie. Połączona była z uroczystym otwarciem Międzynarodowej Wystawy Poplenerowej „Jesień na Kujawach. Ciechocinek 2023”, którego uczestnikami byli uczniowie z zaprzyjaźnionych szkół z Wileńszczyzny, a organizatorem było Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku. Otwarcia wystawy dokonała Dyrektor Gimnazjum Pani Żaneta Jankowska wraz z Panią Anną Olszewską z Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku. Prace plastyczne uczniów w sposób bardzo malowniczy przedstawiły zakątki urokliwego nadwiślańskiego krajobrazu Ciechocinka.

W ramach spotkania z dyrekcjami polskich szkół na Wileńszczyźnie, podjęto dyskusję na temat możliwości współpracy z ZSK im. ks. Jana Długosza, wymiany doświadczeń oraz wspólnego rozwiązywania wyzwań. Wskazano na potencjał, jaki niesie ze sobą partnerska wymiana edukacyjna, a także korzyści płynące z integracji środowiska szkolnego. To wydarzenie ziściło się dzięki uprzejmości Pana Piotra Umińskiego – Dyrektora Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku, który zaproponował naszej szkole współpracę z polskimi szkołami na Wileńszczyźnie, bardzo dziękujemy.

Jednym z emocjonalnych momentów wyjazdu było zakończenie, które odbyło się na Cmentarzu na Rossie. To miejsce jest symbolem pamięci, historii i więzi łączących Polaków na Litwie. Mieliśmy szansę oddać hołd zmarłym i zapalić biało-czerwone znicze na grobie Matki Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie spoczywa Jego serce. Podziękowaniem za owocną wizytę na Wileńszczyźnie była modlitwa przy obrazie Matki Bożej Ostrobramskiej.

Bożena Sobierajska

Skip to content