Spotkanie twórcze z artystami ludowymi

„Ziemio kujawska  jakżeś ty piękna
słońcem złocona o świcie
srebrzystą rosą jezioro zerka
świerszcz kujawiaka tchnie w życie

Na chwile przysiadł Chrystus zdziwiony przy drodze co biegła skrajem
i zafrasował się Chrystus srodze i nazwała Kujawy rajem…”

Aleksandra Zawacka

W przedpołudniowy czwartek uczniowie klasy 6a SP uczestniczyli w wyjątkowej lekcji twórczej z plastyki. Podczas zajęć odbyły się warsztaty artystyczne prowadzone przez Państwa Aleksandrę i Krzysztofa Zawackich.

Na początku spotkania gości w serdecznych słowach powitała pani Bożena Sobierajska – organizator wydarzenia. Należy podkreślić, że Państwo Zawaccy aktywnie działają w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Twórców Ludowych. Pani Aleksandra Zawacka jest  prezesem Stowarzyszenia Twórców Ludowych Oddziału Włocławskiego. Prace Pani  Aleksandry Zawackiej prezentowane  podczas warsztatów wyróżniły się dużym wyczuciem kompozycji i inwencją twórczą oraz indywidualnym wyrazem i były silnie osadzone w tradycji regionu. Prace artystki  ludowej znajdują się w zbiorach muzealnych. Pani Aleksandra jest laureatką wielu prestiżowych nagród i odznaczeń, aktywnie działa w środowisku lokalnym. Z wielką pasją opowiada o życiu wsi. Pan Krzysztof Zawacki aktywnie działa w oddziale włocławskim  STL. Od kilkudziesięciu lat zajmuje się rzeźbą w drewnie, wykonując prace o tematyce sakralnej, świeckiej i historycznej. Rzeźby pozostawia w naturalnym kolorze drewna. Artysta jest Laureatem wielu nagród i posiada wiele odznaczeń.

Po krótkim przedstawieniu Artystów nastąpiło twórcze działanie uczniów. Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwsza grupa wykonywała kwiaty z bibuły, gdzie na bieżąco instruktażu udzielała Pani Aleksandra Zawacka. Uczniowie wykonali kujawskie róże, stokrotki, chabry, nagietki i goździki przy użyciu bibuły. W czasie twórczej pracy Pani Aleksandra recytowała własne wiersze, które opowiadały o ziemi kujawskiej oraz o życiu na wsi. Druga grupa przystąpiła do rzeźby w drewnie: po wstępnym instruktażu bhp, nastąpiło zaprezentowanie przez pana Krzysztofa Zawackiego wykonania rzeźby w korze, następnie uczniowie samodzielnie wykonali własne rzeźby. Podczas spotkania można było obejrzeć prace wykonane przez artystów. Na koniec spotkania podziękowano za bardzo twórcze warsztaty połączone nierozerwalnie z tradycją ludową Kujaw. Dziękujemy także Panu Jarosławowi Ptaszyńskiemu za pomoc w zorganizowaniu warsztatów.

Bożena Sobierajska – organizator wydarzenia

 

 

Skip to content