Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i obchodzony jest od 2008 roku. Spektrum autyzmu obejmuje zaburzenia charakteryzujące się występowaniem nieprawidłowości w zakresie zachowania, komunikacji, relacji społecznych i funkcji poznawczych. To inny, co nie znaczy, ze gorszy sposób odbierania świata. Od osób ze spektrum autyzmu można się wiele nauczyć, np.: dostrzegania szczegółów, cieszenia się z małych rzeczy, a także prawdziwości w wyrażaniu emocji.

Społeczność Małego Długosza dołączając do akcji Na Niebiesko dla Autyzmu pokazała swoje wsparcie, szacunek oraz zrozumienie do odmiennych potrzeb i możliwości osób dotkniętych tym zaburzeniem. Aby przybliżyć uczniom i przedszkolakom zachowanie i sposób patrzenia na świat osób ze spektrum autyzmu przygotowano prezentację multimedialną oraz zaprezentowano film „Jaś i niebieskie motyle”.

Dzięki pogadankom i ćwiczeniom, dzieci uświadomiły sobie, że osoby ze spektrum autyzmu, mimo iż wyglądają zupełnie zwyczajnie, to postrzegają świat inaczej niż większość z nas.

Kinga Musialik

 

Przedszkole

Skip to content