Na sportowo jest zdrowo – gry i zabawy w internacie

Wszyscy chętni wychowankowie internatu mogą uczestniczyć w zajęciach koła  sportowego. Zimą zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej a obecnie korzystamy ze szkolnego boiska.

Zajęcia koła sportowego mają na celu przede wszystkim stwarzanie społeczności internackiej możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego oraz promocję zdrowego stylu życia.

W związku ze zróżnicowaniem wiekowym oraz różnymi możliwościami fizycznymi i motorycznymi uczestników proponowane zajęcia mają charakter uniwersalny; aktualnie na boisku największą popularnością cieszy się gra w dwa ognie oraz piłka nożna.

Sport, zabawa i rekreacja to doskonały sposób na przyswojenie wartości oraz idei, z którymi człowiek spotyka się przez całe życie. To właśnie sport i zabawa wspierają przyjaźń i tak ważną, nie tylko w sporcie, zasadę fair play; pokazują jak pokonywać napotkane przeszkody, jak pracować w zespole, uczą szacunku i dyscypliny.

Dziękuję wychowankom internatu oraz ks. Marcinowi Lewandowskiemu za zaangażowanie i miłą atmosferę w trakcie zajęć.

D. Goldewicz

Skip to content