Realizowane projekty

Trwające:

Wiele języków, jedna Europa – innowacyjne nauczanie drogą do sukcesu w Europie

W tym roku szkolnym Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza przystępuje do realizacji projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj więcej…

Innowacja informatyczna

Pilotażowe wdrożenia programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach

  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Długosza – „Nauka, zabawa, rozwój”
  • Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Długosza – „Programowanie – prezentem na przyszłość. Nauka programowania w gimnazjum”
  • Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Długosza – „Koder – kreatywne myślenie algorytmiczne”

czytaj więcej…

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Priorytet 3: rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci  i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych

czytaj więcej…


Zakończone:

„Przez kraje i kontynenty z Długoszem” – półkolonie

Projekt „Przez kraje i kontynenty z Długoszem” zakłada zorganizowanie sześciodniowych półkolonii, które będą miały na celu realizację atrakcyjnych form spędzania czasu wakacyjnego z uwzględnieniem różnorodnych zajęć edukacyjnych. Projekt przeznaczony będzie dla 140 uczestników zorganizowanych w grupy, w dwóch kategoriach wiekowych do 10 lat i powyżej 10 roku życia; podzielonych na dwa turnusy.

czytaj więcej…

Długosz – nauka z pasją: chemia w trzech odsłonach

czytaj więcej…

 

Historia łączy pokolenia

  • Konkurs plastyczno-multimedialny „Poszukiwacze zaginionego Włocławka”
  • Warsztaty modelarskie

czytaj więcej…

Happy Holidays – półkolonie językowe

Projekt „Półkolonie z Długoszem” skierowany jest do włocławskich dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz tych, które ze względów ekonomicznych lub innych spędzają wakacje w mieście, a także dzieci przebywających we włocławskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych.