Ocalić od zapomnienia – pamiętamy w Długoszu

 

V KONKURS GRANTOWY FUNDACJI ANWIL DLA WŁOCŁAWKA
pt. „Ocalić od zapomnienia”

PROJEKT ZESPOŁU SZKÓŁ KATOLICKICH IM. KS. JANA DŁUGOSZA WE WŁOCŁAWKU
„Ocalić od zapomnienia – pamiętamy w Długoszu”

 

Harmonogram realizacji:

1. Organizacja koncertu upamiętniającego wybuch II wojny światowej i powstania warszawskiego.
Odbiorcami występów dzieci i młodzieży są zaproszeni goście, rodzice, dziadkowie, opiekunowie, nauczyciele, ale i wszyscy mieszkańcy Włocławka i okolic.
25 września 2019 r. – Browar B.

2. Organizacja przedstawienia „Św. Stanisław Kostka- długoszańska pobożna rekreacja”
Premiera w Browarze B. w dniu 19 września 2019 r. dla uczestników Ogólnopolskiego Zjazdu Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych, mieszkańców Włocławka, rodziców i dziadków oraz klubu seniorów z parafii Szpetal Górny.
Przedstawienie w dniu 25 września 2019 r. dla uczniów, nauczycieli i pracowników ZSK im. ks. Jana Długosza.
Przedstawienie w dniu 26 września 2019 r. w Liceum Katolickim im. św. Stanisława Kostki w Płocku dla młodzieży i pracowników tej szkoły.

3. Organizacja turnieju gier planszowych dla szkół włocławskich i tych poza Włocławkiem. – Listopad 2019 r.
Pragniemy dzięki grom o tematyce historycznej w atrakcyjny sposób opowiedzieć uczniom o historii Polski. Działanie  zostanie zorganizowane dzięki współpracy z „Taktykiem” z Browaru B.
Odpowiedzialny p. Rafał Kurzępa

4. Organizacja konkursu plastycznego plenerowego: „My powstańcy z Włocławkiem związani…” na Bulwarach im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z widokiem na most im. Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego.
Celem działania jest przybliżenie uczestnikom pleneru historii tego szczególnego miejsca nad Wisłą, jego znaczenia strategicznego w historii Polski oraz postaci obu Marszałków. Wydarzenie uświetni wystąpienie sympatyka historii Włocławka – Andrzeja Winiarskiego. Dodatkową atrakcją będzie forma konkursu, skierowanego dla wszystkich chętnych osób, dzieci, młodzieży i dorosłych.
Spotkanie z p. Andrzejem Winiarski w dniu 11 października 2019 r.
Plener malarski w dniu 16 października 2019 r.
Odpowiedzialna p . Bożena Sobierajska

5. Organizacja turnieju rodzinnego, międzypokoleniowego: „80 lat temu a dziś”. Luty 2020 r.
Turniej rodzinny ma stać się okazją do międzypokoleniowego poznawania historii. Zaplanowane formy, np. quiz wiedzy o Włocławku, Polsce i świecie połączony z rywalizacją sportową (typu: rzut granatem do celu, opatrzenie rannego na czas, przenoszenie na noszach, przeciąganie liny itp.) to alternatywa dla poznawania historii z podręczników. Działanie zostanie zorganizowane dzięki współpracy z Fundacją Oligo. W turnieju mogą wziąć udział dzieci wraz z chętnymi rodzicami i dziadkami czy opiekunami  z Włocławka i okolic.
Odpowiedzialny Mały Długosz – ks. S. Tomczak

6. Warsztaty z happeningiem na Placu Wolności – październik, listopad 2019
Działanie łączy warsztaty z happeningiem,  podczas którego organizatorzy zachęcą dzieci, młodzież i dorosłych mieszkańców naszego miasta i okolic do wspólnego wykonania łańcucha z barw narodowych. Celem tego działania będzie przybliżenie i przypomnienie uczestnikom, skąd wzięły się nasze barwy narodowe, jaki kształt i elementy składały się w historii naszego kraju i regionu na nasze godło i herby miast naszego dawnego województwa. Działanie odbędzie się w miejscu szczególnie ważnym dla wszystkich mieszkańców miasta i okolicznych wsi i miasteczek.
Odpowiedzialna- p. Katarzyna Kwiatkowska

7. Organizacja wspólnego czytania – „Z pamięci bliskich utkana jest nasza tożsamość” /Karel Capek/ Listopad 2019-luty 2020
Zaplanowaliśmy cykliczne spotkania czytelnicze w różnych miejscach i bibliotekach. Działania zorganizowane przy współpracy z  Biblioteką Publiczną we Włocławku i innymi bibliotekami. Spotkanie przeznaczone dla wszystkich (dzieci, młodzież, dorośli, opiekunowie, rodzice i dziadkowie w Włocławka i okolic).
Odpowiedzialna p. Sylwia Pietrzak

8. Organizacja nocnego rajdu latarkowego szlakiem powstańców. Wrzesień- październik 2019 r.
Działanie zostanie zorganizowane przy współpracy z PTTK i Hufcem oraz szkołami z Włocławka i okolic. Do wspólnego rajdu zachęcimy dzieci, młodzież, ich rodziców opiekunów, dziadków. Celem będzie  poznanie miejsc pamięci, próba przeniesienia się w czasy walk partyzanckich w lasach w okolicy Włocławka, poznanie walorów i miejsc przyrody. Na zakończenie zostało zaplanowane wspólne ognisko integracyjne.
Odpowiedzialni p. Katarzyna Kwiatkowska, p. Konrad Trokowski

9. Organizacja wycieczki do Muzeum Powstania Warszawskiego. Udział w lekcji muzealnej.
Wyjazd ma na celu udowodnić, że muzea nie są nieatrakcyjnym sposobem poznawania historii. Pokazanie bogatej, nowoczesnej oferty edukacyjnej dla uczniów wszystkich rodzajów szkół.
Odpowiedzialna p. Katarzyna Kwiatkowska