Matematyka mentalna i chemia eksperymentalna – nic trudnego z Długoszem!

   KONKURS GRANTOWY „Uczę się z ANWILEM”  VI edycja

pt.„ Matematyka mentalna i chemia eksperymentalna – nic trudnego z Długoszem”

 

 

W ramach założeń projektowych chcemy poruszyć dwie ważne dziedziny nauki – matematykę i chemię. Projekt jest otwarty i skierowany do wszystkich uczniów – młodszych, którzy chcą zgłębić japońską technikę szybkiego liczenia oraz starszych zainteresowanych przebiegiem procesów chemicznych.

Matematyka mentalna ma kilka twarzy. Przede wszystkim jest ćwiczeniem umiejętności dokonywania skomplikowanych obliczeń w pamięci bez użycia dodatkowych urządzeń takich, jak kalkulator. Jednak jej pierwszym absolutnie kluczowym etapem jest tzw. ARYTMETYKA MENTALNA oparta na japońskim liczydle SOROBAN. Soroban to niepozorne japońskie liczydło z 5 koralikami w każdej kolumnie, na którym dokonuje się obliczeń. Wytrawny rachmistrz jest w stanie operować milionowymi liczbami w tempie szybszym niż kalkulator.

W części matematycznej chcemy, by nasz projekt objął dzieci z klas 1-3 SP oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Rezultatem projektu będą zajęcia otwarte dedykowane przedszkolakom, podczas których dzieci starsze, będą uczyć młodszych jak liczyć szybciej.

Uczestnicy projektu przy pomocy sorobanu będą szybko liczyli potrzebne składniki przy pomocy wagi, czy też odmierzali potrzebną pojemność miarką. Dzięki mikroskopom zobaczą jak wyglądają nasze ręce w powiększeniu i dlaczego mycie rąk przed jedzeniem jest takie ważne. W czasie projektu stworzymy prezentację ze zdjęć wykonanych mikroskopem pod tytułem „Jak wygląda świat w powiększeniu”.

Każda z 5 grup odbędzie 12 godzin lekcyjnych od lutego do maja 2022 roku:

1. Nauka liczenia na sorbanie (liczydło japońskie). (4 lekcje)

2. Uczymy dzieci młodsze.

3. Lekcja o zdrowym odżywianiu.

4. W powiększeniu (lekcja z mikroskopami). (2 lekcje)

5. Ważenie.

6. Pojemności.

7. Idziemy do sklepu – gra terenowa.

8. Miksujemy koktajl.

Opiekunowie projektu: Kamila Kurdubska, Katarzyna Sobolewska

Dokumenty rekrutacyjne proszę składać w dyżurce Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Długosza, ul. Wojska Polskiego 2a do 17.02.2022 r.

matematyka mentalna- karta zgloszenie

Fotorelacja:


Chemia eksperymentalna

Zajęcia chemiczne skierowane są do uczniów liceum i starszych klas szkoły podstawowej, a ich głównym celem jest uświadomienie uczestnikom procesów fizykochemicznych, którym należy poddać wodę, aby była ona zdatna do spożycia i użycia. Ważnym aspektem podjętych działań jest także pokazanie „od kuchni” zawodu analityka fizykochemicznego w stacjach uzdatniania wód, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, firmach zajmujących się produkcją wód mineralnych i laboratoriów analitycznych. Projekt wpisuje się w tak potrzebne obecnie doradztwo zawodowe dla uczniów wszystkich typów szkół ze szczególnym uwzględnieniem siódmo- i ósmoklasistów oraz młodszych licealistów.

Projekt chemiczny polegał będzie na własnoręcznym wykonaniu analiz fizykochemicznych różnego rodzaju wód przez uczestników pod okiem nauczyciela chemii – absolwenta specjalności „chemia środowiska”. Próbki wód będą pobierane bezpośrednio z Wisły w dogodnym i bezpiecznym miejscu we Włocławku oraz z kranów szkoły. Planowana jest także analiza wybranych wód źródłowych i mineralnych dostępnych komercyjnie na rynku. Próbki wód poddane zostaną analizom fizykochemicznym w celu oznaczenia następujących parametrów: temperatura, pH, sucha pozostałość metodą wagową, przejrzystość według autorskiej procedury, twardość ogólna, zawartość ilościowa kationów wapnia i magnezu oraz jakościowa halogenków (próba srebrowa), kwasowość lub zasadowość metodą miareczkową, potencjał utleniający metodą manganometryczną z mianowaniem roztworu roboczego oraz analiza płomieniowa. Dodatkowo wykonane zostaną wspierane komputerowo analizy wpływu dwóch parametrów na wartości wskaźników fizykochemicznych dla wód: czasu inkubacji próbki pomiędzy pobraniem a analizą oraz czasu pobrania próbki wody z Wisły (próbki zostaną pobrane kilkukrotnie w ciągu jednego dnia i analizowane w tych samych warunkach). Próbki będą pobierane codziennie, inkubowane przez określony czas i analizowane w ciągu kilku godzin od pobrania. Jako główny rezultat projektu powstaną wzorowane na profesjonalnych analizy jakości wód z przygotowanymi wspólnie wnioskami.

Od kilku lat, dzięki między innymi wsparciu Fundacji „Anwil dla Włocławka”, w naszej szkole odbywają się praktyczne zajęcia laboratoryjne związane z chemią analityczną i chemią środowiska. Projekt ten wpisuje się w tę tradycję i stanowi płynną kontynuację wcześniejszych działań.

Zgłoszenia do udziału w projekcie bezpośrednio do prowadzącego na dziennik elektroniczny lub konrad.trokowski@zskdlugosz.pl do końca marca.

 

 

 

Skip to content