Zjawisko przemocy i zachowań agresywnych – spotkanie z pracownikiem Straży Miejskiej

W piątek 12 stycznia 2018 roku odbyły się spotkania dla uczniów klas czwartych Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza we Włocławku z przedstawicielem Straży Miejskiej panią mgr Marta Świątkowską. Temat spotkania dotyczył zjawiska przemocy  i zachowań agresywnych. Pani Strażnik w sposób szczegółowy omówiła zjawisko przemocy i  agresji. Odniosła się do form i elementów wyżej wymienionych zjawisk. Dużo uwagi poświęciła skutkom przemocy i agresji oraz charakterystyce sprawców. Prelegentka przedstawiła sposoby przeciwdziałania oraz zapobiegania przemocy i agresji. W końcowej części zajęć omówiła kwestię bezpiecznych ferii zimowych. Uczniowie klas czwartych aktywnie uczestniczyli w spotkaniu. Zagadnienia omówione  podczas spotkania wpisują się w realizację zadań profilaktycznych.

Bożena Sobierajska – organizator spotkania

 

Skip to content