Spotkanie profilaktyczne uczniów z Komendą Policji

W  piątek 15 lutego 2019 roku uczniowie  klasy 4a Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza we Włocławku  uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji we Włocławku – Paniami Policjantkami  Edytą Olszewską i Katarzyną Jaworską.

Podczas spotkania  szczególną  uwagę zwrócono na kwestie dotyczące odpowiedzialności za własne postępowanie  oraz  wskazano na konsekwencje wynikające z łamania zasad właściwego.  Poruszono także problem demoralizacji.    Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, zadając wiele pytań, które dotyczyły przekazywanych informacji, jak również innych aspektów pracy policjanta. Spotkanie było interesujące i pouczające. Uczniowie  wynieśli z niego wiele cennych informacji. Bardzo dziękujemy Paniom Policjantkom za wartościową i interesującą prelekcję.

Bożena Sobierajska – pedagog szkolny
Rafał Kurzępa – wych. kl. 4a

fot. K. Jabłoński

Skip to content