Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia to akcja edukacyjna, której głównym organizatorem jest Wydawnictwo Karty Grabowskiego promujące zabawową formę nauki matematyki. Akcja ma zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny sposób. W myśl głównego hasła towarzyszącego wydarzeniu: “Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają”, młodsi uczniowie egzaminują starszych i dorosłych wykorzystując specjalne zestawy egzaminacyjne. Najlepsi otrzymują odznakę i tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia.
W naszej szkole organizatorkami akcji są p. Gabriela Goszcz i p. Klaudia Majewska-Rybacka. W tym roku uczniowie klasy 4 przepytywali koleżanki i kolegów z klas młodszych. Dodatkowo Eksperci Tabliczki Mnożenia mieli możliwość przepytania nauczycieli i innych pracowników naszej szkoły. Wszyscy zaliczyli egzamin na 6!!! Gratulujemy!!!

Klaudia Majewska – Rybacka
Skip to content