„Święty Stanisławie Kostko, módl się za nami…” – spotkanie modlitewne wychowanków internatu

W przeżywanym X Tygodniu  Wychowania „Budujemy Więzi”  mieszkańcy  internatu rozpoczęli swoje spotkania modlitewne.

Okazją do tego było wigilia święta patrona dzieci i młodzieży św. Stanisława Kostki. Po długiej przerwie spowodowanej „koronawakacjami” wspólnota internacka w czwartkowy wieczór wypełniła szkolną kaplicę.

Modlitwą, którą chwaliliśmy Boga, przyzywając wstawiennictwa Stanisława Kostki, były Pierwsze Nieszpory z jego święta. Niewątpliwie dla części zgromadzonych uczniów taka forma modlitwy  była  nowym doświadczeniem pogłębiającym wiarę. Wzywając orędownictwa patrona młodych, prosiliśmy o  odwagę w odkrywaniu swojego powołania. Piękno psalmów wybrzmiało dzięki uzdolnionym muzycznie dziewczętom, a oprawę liturgiczną zapewnili ministranci.

Nieszporom przewodniczył ks. Jacek Buta od trzech lat towarzyszący młodzieży w ich duchowym rozwoju. Na koniec odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski, powierzając Maryi naszą codzienność i przyszłość.

Agnieszka Lasota-Staszak
wychowawca internatu

Skip to content