Poświęcenie kapliczki w Małym Długoszu

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25.03.2022 r., ks. wicedyrektor Sebastian Tomczak poświęcił kapliczkę z figurką Matki Bożej. Ksiądz wicedyrektor wraz z przedstawicielami klas, nauczycieli i pracowników modlił się o świętość wszystkich rodzin, a szczególnie polecał Niepokalanemu Sercu Maryi prośbę o ustanie wojny na Ukrainie. Miejsce to stało się kącikiem cichej modlitwy dla dzieci i dorosłych naszej szkoły; mogą tam wejść na krótką modlitwę na przerwie, przed lub po lekcjach. Jest tam też miejsce, w którym piszą swoje prośby i przyczepiają do tablicy. Wszystkie te intencje będą zanoszone w darze ołtarza podczas Mszy świętej szkolnej.

Powstanie tego miejsca zawdzięczamy wielu osobom. Szczególne podziękowanie należy się rodzicom uczennic klas czwartych z Kucerza, którzy z drzewa lipowego wykonali kapliczkę. Pani Marcie Wójciak ze świetlicy za wykonanie witraża na drzwiach wejściowych, pani Agnieszce Iwan za przygotowanie tablicy z intencjami, panom z administracji za prace fizyczne przy ustawianiu kapliczki. Figurkę Matki Bożej ofiarowała szkole s. Maria Kowalik do kapliczki na dworze, w pierwszym roku powstania Małego Długosza. Projekt ten nie doszedł do skutku z powodu planowanej modernizacji terenu i budowy boiska. Dziś Matka Boża ma godne miejsce w naszej szkole.

s. Maria Kowalik

Skip to content