V Włocławski Konkurs Humanistyczno-Przyrodniczy

W dniu 11 kwietnia odbył się V Włocławski Konkurs Humanistyczno-Przyrodniczy. W tym roku Konkurs poświęcony był Stanisławowi Lemowi, wybitnemu twórcy literatury science- fiction i jego profetycznym zdolnościom. O godzinie 9.00 stawiło się w bibliotece dwanaścioro ambitnych licealistów, by zmierzyć się z testem na temat życia i twórczości pisarza skonstruowanym na wzór arkusza maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Uczniowie w  dwóch pierwszych częściach odpowiadali na pytania dotyczące zamieszczonych tekstów, a ich zadaniem w trzeciej  części było napisanie wypracowania na temat wybrany  spośród dwóch podanych.

Uczestnicy pracowali w skupieniu do godziny 12.00. Teraz organizatorki i komisja przystąpią do sprawdzania arkuszy. Wyniki ogłoszone zostaną w maju.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Konkursu, którzy skorzystali z okazji, by sprawdzić swoje umiejętności oraz poszerzyć wiedzę.

Organizatorki konkursu:
Sławomira Lewandowska i Aleksandra Michalak

 

Skip to content