„Obłoczki” i „Promyczki” na wycieczce w Skansenie w Kłóbce

W dniu 6 czerwca 2024 roku przedszkolaki z grup 4/5-latki i 5-latki wybrały się na edukacyjną wycieczkę do Kujawsko–Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce, zwanego „Perłą Kujaw” ze względu na swoje położenie w urokliwym miejscu, wśród pagórków, lasów i jeziora.

Celem wycieczki było poznanie życia mieszkańców wsi z przełomu XVIII i XIX wieku. Dzieci miały możliwość obejrzenia wnętrz chałup, remizy strażackiej, kościoła oraz dworu, dawnej siedziby ziemiańskiej.

Przedszkolaki wzięły udział w warsztatach „Jak Wojtek został strażakiem”, gdzie w różnorodnych zawodach: przeciągania liny, rzutu do celu, biegu w workach czy utworzenia łańcucha wody ich zadaniem była wzajemna współpraca oraz „Jak dawnej prano”, celem było ukazanie procesu prania i prasowania. Końcowym punktem wycieczki był piknik przy ognisku z kiełbaskami.

Wycieczki poza teren przedszkola są dla  dzieci cennym doświadczeniem,  gdzie nie tylko wdrażają się do zasad bezpiecznego zachowania na drodze, zachowania zasad savoir-vivre w miejscach kultury, ale także wspierają ich ciekawość i samodzielność.

Katarzyna Hofman

Skip to content