Klasy 2b i 2c w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej

10 czerwca 2024 r. na zaproszenie pani poseł Anny Gembickiej klasy 2b i 2c odwiedziły siedzibę Sejmu RP w Warszawie.

Rejestracja gości i skomplikowane procedury bezpieczeństwa mogły nieco zniechęcić wycieczkowiczów, ale tak się jednak nie stało. Zaraz po tym wkroczyliśmy w towarzystwie przewodniczki do budynku sejmu i po obejrzeniu wystawy informującej o historii siedziby władzy ustawodawczej, przeszliśmy do najbardziej znanej sali w polskiej polityce – Sali Posiedzeń Sejmu. Widzieć takie miejsce na żywo, to coś zupełnie innego niż transmisje telewizyjne. Chciałoby się powiedzieć, że jest dostojna i monumentalna. Bardzo odczuwało się w niej atmosferę czegoś reprezentacyjnego i doniosłego. Na miejscu wysłuchaliśmy krótkiego wykładu naszej przewodniczki i zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia.

Po wyjściu z Sali Posiedzeń udaliśmy się do Hallu Głównego, gdzie obejrzeliśmy pamiątkowe tablice poświęcone nieżyjącym już parlamentarzystom. Zwiedzanie Sejmu zakończyliśmy w stołówce sejmowej, gdzie zjedliśmy smaczny obiad. W tym miejscu mogliśmy zaznać innego, mniej oficjalnego wymiaru pracy posła. Po posiłku przyszedł niestety czas na pożegnanie się z Sejmem.

Wizyta w budynku sejmu była ważnym doświadczeniem. W imieniu uczestników wycieczki i całej szkoły, chcieliśmy serdecznie podziękować pani poseł za zaproszenie nas do tego ważnego miejsca. Mamy nadzieję, że nasze kontakty na tym się nie skończą i będą w przyszłości owocować jeszcze niejedną inicjatywą.

Ewa Jackowska

Skip to content