Czarna karta w historii Polski – 37. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Czarna karta w historii Polski – 37. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

W niedzielę 13 grudnia 1981 r. o godz. 6 rano Polskie Radio nadało wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w którym informował on Polaków o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON) i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady Państwa stanu wojennego na terenie całego kraju. Wprowadzono godzinę milicyjną od godz. 22 do godz. 6 rano, a na wyjazdy poza miejsce zamieszkania potrzebna była przepustka. Korespondencja podlegała oficjalnej cenzurze, wyłączono telefony, uniemożliwiając między innymi wzywanie pogotowia ratunkowego i straży pożarnej. Większość najważniejszych instytucji i zakładów pracy została zmilitaryzowana i była kierowana przez ponad 8 tys. komisarzy wojskowych. Zakazano wydawania prasy, poza „Trybuną Ludu” i „Żołnierzem Wolności”. Zawieszono działalność wszystkich organizacji społecznych i kulturalnych, a także zajęcia w szkołach i na wyższych uczelniach.

31 grudnia 1982 r. stan wojenny został zawieszony, a 22 lipca 1983 r. odwołany. Te dwa rygorystyczne lata były ciężkie dla polskiego narodu. Wielu historyków głosi, że stan wojenny wcale nie był koniecznością, można było go uniknąć. Natomiast druga połowa sądzi, że Jaruzelski miał rację i było to tzw. „zło konieczne”. Niezależnie od prawdy, śmierć poniosło kilkudziesięciu Polaków, czego nie da się tak łatwo usprawiedliwić.

W szkolnym holu znajduje się gazetka informująca o tym wydarzeniu oraz przedmioty z tamtych lat. Na dużej przerwie w świetlicy szkolnej zostało wyemitowane wystąpienie gen. Jaruzelskiego oraz filmy o stanie wojennym.

Dziękuję za pomoc p. Joannie Kinasiewicz i p. Jakubowi Zemlakowi.

Paulina Iwańska

Czytaj więcej

Podwójny laureat etapu okręgowego z edukacji dla bezpieczeństwa

Podwójny laureat etapu okręgowego z edukacji dla bezpieczeństwa

Z wielką satysfakcją informuję, że w dniu 07.12.2018 roku licealiści Katarzyna Pietrzak z klasy I C oraz Krystian Marciniak z klasy  II C uzyskali tytuł laureata etapu okręgowego (wojewódzkiego) z edukacji dla bezpieczeństwa w ramach  Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności – III edycja 2018. Kasia i  Krystian będą reprezentować województwo kujawsko – pomorskie na etapie centralnym, który odbędzie się w marcu 2019 roku w Warszawie.

Czytaj więcej

Akcja „Szlachetna Paczka”

Akcja „Szlachetna Paczka”

Jak co roku w okresie świątecznym Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza uczestniczył w Akcji ,,Szlachetna Paczka. Jest to ogólnopolska akcja świątecznej pomocy  realizowana od 2001 roku przez Stowarzyszenie WIOSNA. Głównym jej założeniem jest idea przekazywania bezpośredniej pomocy – by była ona skuteczna, konkretna i sensowna.