Licealistki uczestniczyły w debacie profilaktycznej

W czwartek 15 grudnia w Collegium Novum Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku uczennice Publicznego Liceum im. ks. Jana Długosza we Włocławku wraz ze szkolnym pedagogiem p. Aleksandrą Madajczyk uczestniczyły w seminarium naukowym połączonym z debatą pt. Oblicza uzależnień.

Drużynę Długosza tworzyły: Izabela Biernacka, Katarzyna Chruściel, Karolina Ławska, Bogna Nowowiejska i Alicja Perlińska.

To interesujące przedsięwzięcie profilaktyczne zorganizował Wydział Nauk Pedagogicznych oraz Wydział Nauk o Zdrowiu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku we współpracy z Urzędem Miasta Włocławek oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną we Włocławku.

W czasie seminarium zaprezentowano następujące tematy:

• Jeśli chcesz grać w ruletkę zdrowiem dziecka – pij w ciąży alkohol! – dr n. med. Krzysztof Liszcz, lekarz psychiatra, współtwórca leczenia odwykowego w Toruniu, współzałożyciel  i były prezes Fundacji „Daj Szansę”, zaangażowany w działania wpierające rodziców zastępczych i adopcyjnych oraz w rozwiązywanie problemów związanych ze szkodami poalkoholowymi u dzieci (FASD), założyciel Pracowni Edukacyjnej Aksjomat,

• Współpraca z młodzieżą z perspektywy Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach- dr Jacek Szczepkowski, adiunkt na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu, kierownik Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień, terapeuta, trener i superwizor Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach,

• Uzależnienia wśród młodzieży, formy pomocy – mgr Joanna Kwiecińska, psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włocławku, zajmująca się m.in. pomocą psychologiczną w zakresie uzależnień,

• Tabletowe dzieciństwo – szansa czy zagrożenie w edukacji?- dr Renata Brzezińska, Dyrektor Instytutu Pedagogiki na Wydziale Nauk Pedagogicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku,

• Uzależnienia od współczesnych urządzeń technicznych – dr n. med. Maria Posłuszna – Owcarz, Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, kierownik Włocławskiego Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu, psycholog Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

Jak podkreślają organizatorzy celem spotkania było uświadomienie młodzieży istnienia różnych postaci uzależnień, ich konsekwencji i możliwości przeciwdziałania im. Cenna była także formuła debaty, czyli stworzenie możliwości zadawania przez uczniów pytań ekspertom i bardzo konkretne, obrazowe odpowiedzi specjalistów.

W czasie spotkania wybrzmiało mocno, że jeśli w rodzinie, w kontaktach rówieśniczych są dobre relacje, prawidłowa atmosfera, wsparcie – to mniej podatni jesteśmy na wszelkiego rodzaju uzależnienia.

Drużyna Długosza godnie reprezentowała szkołę.

Aleksandra Madajczyk
pedagog szkolny

Skip to content