O bezpieczeństwie podczas wakacji

Zbliża się okres wakacji, dlatego do naszej szkoły, dzięki Pani Sandrze Iwańskiej, zaprosiliśmy przedstawiciela policji. W ramach działań profilaktycznych 9 czerwca podczas godzin wychowawczych odbyły się zajęcia dla uczniów gimnazjum i liceum. Spotkanie poprowadził sierż. Aleksander Pradun z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, który przybliżył i przypomniał uczniom zasady bezpiecznego zachowania podczas letniego wypoczynku. Została wygłoszona prelekcja na temat bezpiecznych zachowań dzieci i młodzieży w różnych sytuacjach w okresie wakacji. Przedstawiono zasady bezpiecznego poruszania się na drodze, właściwego przechodzenia przez jezdnię, rozważnego korzystania z kąpielisk oraz zasady ograniczonego zaufania w stosunku do obcych osób.

Została również poruszona tematyka handlu ludźmi, wyświetlono filmy opowiadające o tym procederze. Głównym powodem nacisku na to niebezpieczne zjawisko jest to, iż okres wakacyjno – urlopowy sprzyja zagranicznym podróżom, a co za tym idzie – zwiększa się ryzyko stania się ofiarą nieuczciwych pośredników pracy czy też przestępców trudniących się procederem handlu ludźmi.

Iwańska Paulina
Madajczyk Aleksandra
Paulina Kłonowska

Skip to content