O prawie do mediacji. Uczniowie klasy I C w sądzie

W miniony piątek  – 20 października uczniowie klasy I C brali udział w spotkaniu „Masz prawo do mediacji”. Odbyło się ono w ramach Międzynarodowego Dnia Mediacji, który przypada na 19 października. Na zaproszenie Sądu Rejonowego we Włocławku młodzież naszej szkoły, jak i innych włocławskich szkół, uczestniczyła w tym wydarzeniu.

Z pewnością poszerzyła się świadomość uczniów na temat tej formy rozwiązywania sporów. Warto dodać, że mediacja jest szybsza i tańsza niż złożone postępowanie sądowe, mniej stresująca i formalna niż proces w sądzie. Jej zaletą jest również to, że dąży do zaspokojenia potrzeb wszystkich stron i prowadzi do kompromisu. W sądzie trudno osiągnąć taki komfort.

Listy mediatorów prowadzone są w sądach okręgowych. Dane kontaktowe do tych osób oraz do ośrodków mediacyjnych znajdują się na stronach internetowych właściwych miejscowo sądów okręgowych.

Anna Baranowska

Skip to content